Toekomst RK Wassenaar

Er is een bijeenkomst geweest met Ton Bernds, één van de auteurs van het boek ‘God in Nederland’, waarin de kerkelijke ontwikkelingen van de afgelopen decennia in kaart zijn gebracht en prognoses worden gepresenteerd voor de komende decennia. U heeft daarover in ons parochieblad De Augustinus reeds het een en ander kunnen lezen.

Voor onze parochie H. Augustinus is de conclusie dat wij, parochiebestuur en pastoraal team, ernaar willen streven dat elk van onze vier dorpen, Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar in 2030 een vitale, levensvatbare geloofsgemeenschap heeft. Elk van die geloofsgemeenschappen zal dan vieren in één centrale kerk in het eigen dorp.

Voor Wassenaar betekent dit, dat wij de komende jaren moeten werken aan de vorming van één parochiekern. Dit betekent één pastoraatgroep, één beheercommissie en de keuze voor een centrale kerk in Wassenaar. Op de korte en middellange termijn zullen er nog vieringen zijn in alle drie de kerkgebouwen, maar de keuze voor één centrale kerk in Wassenaar moet op korte termijn worden vastgesteld, omdat daar veel beleid voor de toekomst van afhankelijk is. Voor dit keuzeproces heeft het bestuur een commissie ingesteld. De inzet is om voor de zomervakantie van 2017 een advies te geven aan het parochiebestuur.