Persbericht van de parochie ivm coronacrisis

Inmiddels is bekend geworden dat ook de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen
in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen, dit jaar worden afgelast.

Om deze reden is in de parochie H. Augustinus een crisisteam geformeerd. Het team bestaat,
naast de pastoor, de secretaris van het parochiebestuur en de webmaster, uit één
vertegenwoordiger van elk dorp. De bedoeling is dat dit crisisteam zaken gaat regelen die op
ons afkomen door de coronacrisis. Veel is nog onzeker. Zij zal daarover ook communiceren
met de parochie en proberen zoveel mogelijk vragen te beantwoorden.
Woensdag 18 maart is het crisisteam voor het eerst bijeengekomen. Zie het persbericht met alle informatie.

De ontwikkelingen gaan snel. Raadpleeg daarom altijd de
homepage van de parochie H. Augustinus. (www.parochie-augustinus.nl) voor de laatste informatie.

We realiseren ons dat dit zeer ingrijpend is. We nemen deze beslissingen met pijn in het hart.
U mag weten dat het pastoraal team deze dagen speciaal voor u bidt. We willen u vragen om
ook voor elkaar in deze crisis te bidden.
Namens het crisisteam en het pastoraal team,
Pastoor Rochus Franken

Pasen.. ondanks alles?

Ik ben mijn voorwoord aan het schrijven voor ‘De Augustinus’. Ik had eigenlijk een heel ander voorwoord geschreven. Ik schreef dat de leerlingen te horen kregen: “Wat zoekt ge de levende bij de doden? Hij is niet hier. Hij is verrezen.” Zij vertelden het door aan iedereen die het horen wilde. En de kerk zegt het vandaag nog steeds die eerste leerlingen na: de gekruisigde, gestorven en begraven, gevallen als zaad in de grond, is tot bloei gekomen en opgestaan uit de dood. Het is een boodschap van diepe hoop, schreef ik.

Ondertussen is er een hoop gebeurd. [Lees meer…]

Vieringen komende weken gaan niet door.

Beste parochianen van de parochie H.Augustinus,

De geplande vieringen op zaterdag 14 maart, zondag 15 maart, zaterdag 21 maart, zondag 22 maart, zaterdag 28 maart en zondag 29 maart gaan helaas NIET DOOR. Zodra we nieuwe informatie ontvangen, proberen we u zoveel mogelijk te informeren.

De kerken zijn open voor gebed op het gebruikelijke tijdstip van de zaterdagavondviering/zondagsviering.

Met vriendelijke groet

Het pastoraal team.

Stille omgang 21 mrt vervalt

Wegens het Coronavirus kan de Stille Omgang op 21 maart dit jaar helaas geen niet doorgaan. Betaalde inschrijfgelden zullen worden  teruggestort.

Maatregel Nederlandse bisschoppen vanwege het coronavirus

Nu het virus ook in Nederland is vastgesteld laten de Nederlandse bisschoppen weten dat met ingang van de zondagsviering van 1 maart het volgende van kracht is in de Nederlandse Kerkprovincie, zolang het virus nog niet onder controle is:

  • tijdens vieringen in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
  • De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
  • De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
  • Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
  • Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

De bisschoppen vragen de gelovigen om te bidden voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer zijn van het virus en voor allen die patiënten met hun zorg en deskundigheid begeleiden.

Installatie pastoor Rochus Franken

Op zondag 8 maart zal regiovicaris Lex van Deelen pastoor  Franken installeren als pastoor/moderator van de parochie H. Augustinus.

De installatie vindt plaats in een plechtige eucharistieviering om 11.00 uur in de H. Willibrordkerk aan de Rhijngeesterstraatweg in Oegstgeest. Daarna is er van 12.30-14.30 uur een welkomstreceptie in La France, naast de kerk.

Uitnodiging afscheid Pastoor Hagen

Pastoor Michel Hagen zal per 1 maart 2020 de parochie verlaten, waarna hij D.V. per 1 juni 2020 door bisschop Johannes van den Hende wordt benoemd tot lid van het pastoraal team van de parochiefederatie Rotterdam Rechter Maasoever en plebaan van de H.H. Laurentius & Elisabeth kathedraal te Rotterdam.

De receptie zal worden gehouden op zondag 1 maart 2020 van 13.00 tot 15.00 uur in de Warenar te Wassenaar (Kerkstraat 75). Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

De Eucharistieviering voorafgaand aan de receptie is om 11.00 uur in de Sint Willibrorduskerk te Wassenaar
R.S.V.P. secretariaat@parochie-augustinus.nl [Lees meer…]

De Vrolijke Noot op NPO2

Zondag 9 februari om 10.00 uur verleent kinderkoor De Vrolijke Noot van parochiekern H. Joannes de Doper haar muzikale medewerking aan de televisieviering van KRO-NCRV op NPO 2. Gevraagd door het bisdom Rotterdam gaan de 28 koorleden vanuit Katwijk met de bus naar Roelofarendsveen. Daar is in de H. Petruskerk om 8.00 uur al de camerarepetitie voor de viering waar pastoor Jack Glas van de Clara en de Franciscus federatie voorgaat.     

[Lees meer…]

Marriage Courses en een Pre Marriage Course

Vanaf 17 januari, 24 januari en 28 februari worden er weer voor de aanstaande echtparen uit ons Bisdom twee Marriage Courses en een Pre Marriage Course georganiseerd, en wel in Leidschenveen, Alphen en in Rotterdam.

De cursussen zijn bedoeld voor alle aanstaande echtparen die willen werken aan een sterke en blijvende relatie. Tijdens de cursus gaan zij, in een ontspannen sfeer, met zijn tweeën, in gesprek over wat echt belangrijk is voor hun relatie, en de onderlinge verwachtingen voor de toekomst. De cursus is herkenbaar, eerlijk en opbouwend – en met een flinke scheut humor. In de acht avonden (Marriage Course) en in zes avonden (Pre Marriage Course) komen de benodigde theoretische kennis over de betekenis van het huwelijk en de belangrijkste onderwerpen voor de toekomst samen aan de orde. Maar niet enkel in theorie:

[Lees meer…]

Kerstmis 2019: concert Kathedrale HH. Laurentius en Elisabeth Cantorij

Op zondag 15 december 2019 zingt de kathedrale HH. Laurentius en Elisabeth Cantorij haar traditionele kerstconcert. De Cantorij biedt een sfeervol en afwisselend muzikaal programma.  Er is ruimte voor kerstliederen van bekende componisten als Rutter, Vivaldi, Herbeck en Adam, maar er is ook volop gelegenheid tot samenzang met alle aanwezigen.

Op het programma staan onder meer de romantische “Christmas Lullaby” van Rutter en het “Pueri Concinite” van Herbeck dat het gemoed van alle bezoekers elke keer weer diep raakt, prachtig gezongen door Rasha Koole-Mansour met koor en orgel als begeleiding op de achtergrond. [Lees meer…]