Boodschap van Paus Franciscus

logo-paus

De paus heeft een boodschap geschreven voor de mondiale dag van de migranten en vluchtelingen op 15 januari 2017

Lees zijn boodschap hier.

Alle goeds voor Truus Wüts!

bloemen-voor-truustruus-kado
Truus heeft 3 jaar gewerkt als pastoraal werker in onze parochie en heeft onze parochie per 1 november verlaten. Als dank voor haar inzet in het pastoraal team en als locatiereferent van parochiekern H. Joannes de Doper te Katwijk is zij op 18 november in de bloemetjes gezet. Pastoor Michel Hagen overhandigde aan Truus een prachtig bloemenboeket. Tevens ontving Truus een mooie sculptuur ter herinnering aan haar werkperiode in parochie H. Augustinus. De sculptuur betrof een uitbeelding van De Poort Naar Vernieuwing, een duiding op haar nieuwe levensfase, waar Truus bewust voor heeft gekozen. Truus was zeer geraakt door dit mooie geschenk van de parochie. Tot slot wensten pastoor Michel Hagen en vicevoorzitter Astrid van der Valk Truus alle goeds toe en een gezonde en gezegende toekomst!

Fondsenwerver gezocht!

De parochiebestuur vervult een veelheid aan taken. Daarbij is tot op heden eigenlijk de taak van “fondsenwerving” structureel niet ingevuld, terwijl we weten dat de opbrengsten uit de verschillende geldbronnen een dalende tendens vertonen. In de praktijk wordt deze bestuurlijke taak vaak door de financieel beheerders / penningmeester vervuld, voor zover hij/zij daar tijd voor heeft. Gezien het belang en de veelheid aan taken heeft het parochiebestuur erkend dat het wenselijk is hiervoor een volledige bestuursplaats in te ruimen met de functie van Portefeuillehouder Fondsenwerving

We zoeken iemand met bestuurlijke ervaring, kennis van (het functioneren van) de lokale katholieke gemeenschap en van financiën in brede zin en automatisering.

in het kort het functieprofiel met de volgende taken: [Lees meer…]

Filmpje Boete en verzoening

Bewust Katholiek heeft een filmpje gemaakt over het sacrament van Boete en verzoening.

Lees meer op de pagina Boete en verzoening en bekijk het filmpje.

State of the Church

Op de startbijeenkomst van alle beheer- en pastoraatgroepen van onze parochie heeft pastoor Hagen de jaarlijkse State of the Church uitgesproken.

We zijn een kerkgemeenschap in transitie. Die transitie moet plaatsvinden in ons hoofd, in ons hart en vervolgens in onze handen.

De huidige paus Franciscus toont nu al de richting aan. Een arme Kerk, die als een veldhospitaal aanwezig is in een wereld zonder God. Een gemeenschap waarin geloof, hoop en liefde de dragende kracht is, met een liturgie, waarin de mens werkelijk tot ontmoeting komt met God. Innerlijkheid, zuiverheid en trouw tot in de dood, als onderscheidende kenmerken in een wereld die in zulke dingen niet meer gelooft. De transitie is al begonnen.

Lees hier de hele State of the Church terug.

 

Pastor Berry Lansbergen uitgezwaaid

Op zondag 28 augustus heeft de de parochie afscheid genomen van pastoor Berry Lansbergen die de parochie per 1 september verlaat.

In een feestelijke afscheidsviering in de H. Laurentiuskerk te Voorschoten werd pastor Lansbergen kort toegesproken door Astrid van der Valk, vicevoorzitter van het parochiebestuur.
Zij kenmerkte de pastor als een bescheiden, zeer betrouwbaar en zorgzame persoon en bedankte hem voor al zijn inzet en zorgzame betrokken heid voor de parochie. Als kadootje ontving pastor Lansbergen een sculptuur met de naam:

Beschermende zorg.  Zorg voor een samenleving waarin ieder er toe doet.”

Tot slot werd pastor Lansbergen door alle parochianen in de kerk uitgezwaaid, net als in de pausmis van 1928 toen er duizenden witte zakboekjes de paus toejuichten, memoreerde de vicevoorzitter.
Na afloop was er een gezellig samenzijn met een kop koffie en lekkernij. Daar spraak pastoor Michel Hagen een dankwoordje uit, zong pastoraal werker Peter van Beurden een levenslooplied en dankte ook de MOV pastor Lansbergen voor zijn diaconale activiteiten. Alle aanwezigen wensten de pastor alle goeds voor de toekomst. Het ga u goed, pastor Lansbergen!
IMG_5557 IMG_5451IMG_5549IMG_5534IMG_5528IMG_5546

Een nieuwe priester voor de parochie H. Augustinus

Boris Plavčić (27 jaar) is afgelopen zaterdag 28 mei jl. door bisschop dr. J. van den Hende tot priester gewijd in de HH. Laurentius- en Elisabeth kathedraal te Rotterdam. In een indrukwekkende, pontificale hoogmis, legde de bischop hem de handen op.

wijding 2Priester wijding 1Priesterwijding

Boris Plavčić kreeg aan het eind van de viering, waarin hij werd gewijd, te horen dat hij benoemd is in de parochie H. Augustinus. Hij zal aan het pastoraal team worden toegevoegd. De leden van het pastoraal team en het parochiebestuur zijn blij met zijn benoeming. Plavčić  draaide al mee als diaken in het pastoraal team en is voor de parochianen inmiddels een bekend en geliefd gezicht. Als kapelaan Plavčić of kapelaan Boris is hij een welkome aanvulling aan het pastorale team.

Het persbericht van het Bisdom.

Geslaagd jubileum Pastoor Hagen

Op zondag 22 mei hebben we als parochie een geslaagd parochie feest gevierd rondom het 25 jarig jubileum van Pastoor Hagen.

IMG_6488

Zie hier de reportage die Midvliet TV hiervan gemaakt heeft.

En lees het persbericht.

 

Persbericht priesterjubileum

Lees ook het Persbericht jubileum pastoor Hagen

Vrijdagen van Barmhartigheid

Druk, druk, druk…waar kan ik tot rust komen? Waar kan ik mijzelf zijn en alle zorgen loslaten? Dit kan bij de Heer in de stilte van het gebed.

In de drukte van ons dagelijks leven kan dit lastig zijn. In onze parochie is er nu dicht bij huis de mogelijkheid voor een mini retraite op de vrijdagavonden.In het Jaar van de Barmhartigheid wordt de Sint Willibrordus kerk in Wassenaar elke vrijdagavond van 20:00 tot 22:00 uur open gesteld en is er Eucharistische Aanbidding.

Heilig hart

Op de eerste vrijdag van de maand is er van 20:00 tot 21:00 begeleide Aanbidding met korte schriftlezingen en liederen. Tussen 21:00 en 22:00 is er dan weer stille Aanbidding.

De ideale kans om innerlijk tot rust te komen. Meer informatie in de folder