”The New Voices” zoekt een dirigent

Vanwege de zwangerschap van onze huidige dirigente is het koor The New Voices van de Sint Jozef Parochiekern op zoek naar een plaatsvervangend dirigent (m/v). In eerste instantie zoeken wij iemand voor de periode van eind augustus tot na Kerstmis 2017.

Het koor repeteert iedere maandagavond en ze zingen één keer in de maand op de vierde zondag in de viering.

De vergoeding is conform de richtlijnen van het bisdom. Daarnaast worden reiskosten volledig vergoed.

Belangstellenden kunnen reageren bij ondergetekende, voorzitter van The New Voices via mail:

rob_bom@hotmail.com

Rob Bom.

Vacature Dirigent

Enthousiast dirigent m/v gezocht voor RK Middenkoor Vocalis uit Katwijk.

Dit koor heeft 39 leden (waarvan 10 mannen). Het is een bijzonder enthousiast koor dat altijd op zoek is naar nieuwe uitdagingen (zoals de passiecantate “Who is this King” die dit jaar is uitgevoerd) Het koor bestaat in 2018 25 jaar.

Repertoire: divers: van Albert Arens tot  Oosterhuis/Oomen maar ook John Rutter. [Lees meer…]

Bisdombedevaart

Het bisdom organiseert in de herfstvakantie een bedevaart naar Rome. Aanmelden voor de bedevaart kan tot 15 juli. Vicaris-generaal Tjeerd Visser coördineert de bedevaart.

Hoe mooi is het om mee te gaan met deze bedevaart?

Er is een aantal redenen om mee te gaan op bedevaart. Op de eerste plaats is het voeding voor je persoonlijke geloof. Op bedevaart gaan is een doorbreking van je dagelijkse routine. Je stapt daar even uit om je te laven aan plekken die belangrijk zijn voor ons geloof. In Rome zijn dat onder meer de graven van de apostelen Petrus en Paulus. Op de tweede plaats, geloven doe je vaak thuis in een kleinere groep en in Rome zie je dat je deel bent van de Wereldkerk. Dat is bemoedigend. En het kan ook uitdagen: hoe zijn we kerk in Nederland en hoe goed kennen we elkaar? [Lees meer…]

Wat een kostelijk weekend….

Met als voorgerecht een optreden  van het Maria ter Zeekoor op de korendag in Noordwijk
werd op Drievuldigheidszondag in de Laurentiuskerk de kerkdienst opgeluisterd door
Schola Cantorum,  Conservatorium van Amsterdam. Een groep jonge zangers herinnerde aan
een kerkelijke periode waarin het gregoriaans schering en inslag was. Dat viel zichtbaar
in goede aarde. Als dirigent trad Richard Bot naar voren, als organisten maakten zich Antonio
Pedrosa, Daniel Post en Carole Reis verdienstelijk. Vooral het Gloria en het Agnus Dei vormden
hoogtepunten terwijl het Credo werd meegezongen door de geloofsgemeenschap of het de
gewoonste zaak van de wereld was! Sweet memories! Drievuldigheidszondag is voor acht van
de tien gelovigen moeilijke kost. Ik schaar mij graag bij die groep! Maar er kwam op 11 juni, enig,
licht in de duisternis dank zij de preek van pater Magnin. In begrijpelijke taal werd de betekenis
van het feest der Heilige Drie-eenheid nader verklaard en dat was dan mooi meegenomen in een
weekend dat, tot tweemaal toe, het innemende,fascinerende gregoriaans even uit de kast kwam.
Voorschoten, Theo van der Wiel.

Toekomst RK Wassenaar

Er is een bijeenkomst geweest met Ton Bernds, één van de auteurs van het boek ‘God in Nederland’, waarin de kerkelijke ontwikkelingen van de afgelopen decennia in kaart zijn gebracht en prognoses worden gepresenteerd voor de komende decennia. U heeft daarover in ons parochieblad De Augustinus reeds het een en ander kunnen lezen.

Voor onze parochie H. Augustinus is de conclusie dat wij, parochiebestuur en pastoraal team, ernaar willen streven dat elk van onze vier dorpen, Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar in 2030 een vitale, levensvatbare geloofsgemeenschap heeft. Elk van die geloofsgemeenschappen zal dan vieren in één centrale kerk in het eigen dorp.

Voor Wassenaar betekent dit, dat wij de komende jaren moeten werken aan de vorming van één parochiekern. Dit betekent één pastoraatgroep, één beheercommissie en de keuze voor een centrale kerk in Wassenaar.

Op deze website zijn de nieuwbrieven te lezen die hierover gepubliceerd zijn. Zie hiervoor in het menu links onder het kopje Toekomst RK Wassenaar.

Vaker de Eucharistie vieren? Vaker Aanbidden?

Kapelaan Boris viert op zijn vrije dag, of op een andere dag, als er slechts één Mis is in de parochie, ergens de Eucharistie. Als dat in onze parochie is, nodigt hij parochianen van harte uit om naar de kerk te komen op die momenten waarop hij zelf in de kerk is voor het vieren van de H. Mis of voor Aanbidding van het Allerheiligste.
U begrijpt echter dat hij zich niet kan binden, zodat het op flexibele wijze moet worden aangeboden. Soms gaat het dan om een H. Mis op vrijdagavond 19.15 uur of  om een H. Mis op een maandag of zaterdagochtend in één van de parochiekerken. Verder zijn er soms wisselende momenten van Eucharistische Aanbidding in één van onze kerken.
Hoe kom ik er achter?

[Lees meer…]

Afscheid Peter van Beurden

Op 12 februari naam Peter van Beurden afscheid als pastoraal werker van de parochie, dit gebeurde in een druk bezochte bijeenkomst in het Bondsgebouw in Voorschoten, voorafgegaan door een viering van Woord en Gebed. [Lees meer…]

Teamleden lopen voor Syrië

Tijdens de City Pier City loop op 12 maart a.s lopen kapelaan Boris Plavcic, diaken George Brink en Pastoor Michel hagen samen met een aantal medewerkers en vrijwilligers van Kerk in Nood de halve marathon.

Hun doel is geld inzamelen voor kinderen in Syrië. De projecten die zij ermee steunen zijn o.a inenting tegen kinderziekten, overlevingspakketen en warme onderkomens. De parochie H. Augustinus sponsort Boris, George en Michel ook, U wordt ook gevraagd om te doneren. Doet u mee?

https://kerkinnood.nl/actueel/hardlopen-voor-kinderen-uit-syrie; Doneer veilig en snel met IDeal via de link.

Zelf overmaken kan natuurlijk ook het IBAN nummer is NL64 FVLB 0227 1754 84.

 

Dank aan pastoraal werker Désirée Bühler

Op 17 januari is pastoraal werkster Désirée Bühler door de parochie bedankt voor haar inzet in de parochie gedurende 5 maanden in 2016.

Pastoraal werker

[Lees meer…]

Actie Kerkbalans met klokgelui in Vlaardingen van start

De jaarlijkse Actie Kerkbalans gaat in 2017 op zaterdag 21 januari in Vlaardingen van start. Om 13.00 uur zal pastoor Dick van Klaveren, bekend van de zondagse televisiemissen vanuit Bodegraven, de klokken luiden van de Pax Christikerk aan de Reigerlaan 51 te Vlaardingen. Voor deze bijzondere gelegenheid zijn vrijwilligers en belangstellenden van harte uitgenodigd.

‘We kunnen het dienstwerk van de Kerk alleen maar doen van wat we mét elkaar bij elkaar brengen: onze inzet, bezieling én financiën’, zegt pastoor Van Klaveren. Elk jaar zetten zich, speciaal hiervoor, twee weken lang vele vrijwilligers in die in hun eigen woonplaats de Actie Kerkbalans organiseren en veelal bij alle parochianen langs gaan om de bijdrage op te halen. Zij zijn de mensen die in stad en dorp persoonlijk de brieven overhandigen van Actie Kerkbalans, de landelijke actie waarmee een financiële bijdrage wordt gevraagd voor de lokale geloofsgemeenschappen  in Nederland. Zo gaan ook de vrijwilligers uit Vlaardingen voor Kerkbalans.

Wij zijn aan zet [Lees meer…]