Augustinuslezing Msg. van Luyn

De Augustinuslezing die 5 sept. door Msg. van luyn werd uitgesproken trok zoveel belangstellenden dat de lezing in de St. Jozefkerk werd gehouden ipv in Sion.

Was u er niet bij? Dan kunt u de lezing terug luisteren via deze link

Gezinsmiddag 8 oktober

Op 8 oktober is in onze parochie de eerste gezinsmiddag H. Augustinus. Alle gezinnen uit de
hele parochie zijn van harte welkom. De middag is bedoeld als geloofsverdieping voor ieder
op zijn eigen niveau en ook als kans om elkaar als gezinnen te ontmoeten. De middag gaat om
12.30 uur van start met een gezamenlijke lunch, daarna verdelen we ons in groepen. De
ouders krijgen een inleiding van pastoor Hagen met als thema de liefde. Wat kan Christus,
Maria, de Kerk, voor ons betekenen op het vlak van de liefde? De kinderen t/m groep 6 gaan
spelenderwijs in gesprek met de blauwe zusters over Jezus. De tieners gaan met de jongeren
van RKJ Augustinus en kapelaan Boris naar de scouting. Actie en nadenken over geloof gaan
deze middag samen! Van harte aanbevolen.

[Lees meer…]

Augustinuslezing: De kerk en Europa

Mgr. van Luyn zal in de Augustinuslezing ingaan op de vraag: Wat heeft de kerk, wat hebben de Europese kerken met het Europese project te maken? Wat voor soort gemeenschap moet Europa zijn?

Mgr. van Luyn heeft een grote kennis van Europa en bestuurlijke ervaring. In 2000 werd van Luyn benoemd tot vicevoorzitter van de commissie van Bisschopen van de Europese gemeenschap, een college waarvan hij in 2006 voorzitter werd. Hij bekleedde deze functie tot zijn emeritaat in 2011.

De lezing vindt plaats op 5 sept. 20:00 uur in de St. Jozefkerk te Wassenaar en wordt voorafgegaan door een Eucharistieviering om 19:00 uur. Na de lezing is er gelegenheid in gesprek te gaan met de spreker.

Nieuw lid pastoraal team

Onze bisschop heeft een nieuw lid benoemd voor het pastoraal team van onze parochie, als opvolger van Truus Wüts en Peter van Beurden

Per 1 september zal Peter Winnubst als kandidaat diaken worden benoemd.

Op 18 november zal Peter diaken gewijd worden in de kathedraal van Rotterdam. We zijn de bisschop dankbaar dat hij Peter heeft willen benoemen in ons team.
Peter zal locatiereferent worden voor Oegstgeest en Katwijk. Hij zal ook verantwoordelijkheid krijgen voor een of meer werkvelden.
In het parochieblad van september zult u meer over hem kunnen lezen. We hebben er alle vertrouwen in dat we met Peter een goed teamlid en een bevlogen en betrokken pastor krijgen voor onze parochianen.

Namens het pastoraal team en het parochiebestuur: Pastoor Michel
 

”The New Voices” zoekt een dirigent

Vanwege de zwangerschap van onze huidige dirigente is het koor The New Voices van de Sint Jozef Parochiekern op zoek naar een plaatsvervangend dirigent (m/v). In eerste instantie zoeken wij iemand voor de periode van eind augustus tot na Kerstmis 2017.

Het koor repeteert iedere maandagavond en ze zingen één keer in de maand op de vierde zondag in de viering.

De vergoeding is conform de richtlijnen van het bisdom. Daarnaast worden reiskosten volledig vergoed.

Belangstellenden kunnen reageren bij ondergetekende, voorzitter van The New Voices via mail:

rob_bom@hotmail.com

Rob Bom.

Vacature Dirigent

Enthousiast dirigent m/v gezocht voor RK Middenkoor Vocalis uit Katwijk.

Dit koor heeft 39 leden (waarvan 10 mannen). Het is een bijzonder enthousiast koor dat altijd op zoek is naar nieuwe uitdagingen (zoals de passiecantate “Who is this King” die dit jaar is uitgevoerd) Het koor bestaat in 2018 25 jaar.

Repertoire: divers: van Albert Arens tot  Oosterhuis/Oomen maar ook John Rutter. [Lees meer…]

Bisdombedevaart

Het bisdom organiseert in de herfstvakantie een bedevaart naar Rome. Aanmelden voor de bedevaart kan tot 15 juli. Vicaris-generaal Tjeerd Visser coördineert de bedevaart.

Hoe mooi is het om mee te gaan met deze bedevaart?

Er is een aantal redenen om mee te gaan op bedevaart. Op de eerste plaats is het voeding voor je persoonlijke geloof. Op bedevaart gaan is een doorbreking van je dagelijkse routine. Je stapt daar even uit om je te laven aan plekken die belangrijk zijn voor ons geloof. In Rome zijn dat onder meer de graven van de apostelen Petrus en Paulus. Op de tweede plaats, geloven doe je vaak thuis in een kleinere groep en in Rome zie je dat je deel bent van de Wereldkerk. Dat is bemoedigend. En het kan ook uitdagen: hoe zijn we kerk in Nederland en hoe goed kennen we elkaar? [Lees meer…]

Wat een kostelijk weekend….

Met als voorgerecht een optreden  van het Maria ter Zeekoor op de korendag in Noordwijk
werd op Drievuldigheidszondag in de Laurentiuskerk de kerkdienst opgeluisterd door
Schola Cantorum,  Conservatorium van Amsterdam. Een groep jonge zangers herinnerde aan
een kerkelijke periode waarin het gregoriaans schering en inslag was. Dat viel zichtbaar
in goede aarde. Als dirigent trad Richard Bot naar voren, als organisten maakten zich Antonio
Pedrosa, Daniel Post en Carole Reis verdienstelijk. Vooral het Gloria en het Agnus Dei vormden
hoogtepunten terwijl het Credo werd meegezongen door de geloofsgemeenschap of het de
gewoonste zaak van de wereld was! Sweet memories! Drievuldigheidszondag is voor acht van
de tien gelovigen moeilijke kost. Ik schaar mij graag bij die groep! Maar er kwam op 11 juni, enig,
licht in de duisternis dank zij de preek van pater Magnin. In begrijpelijke taal werd de betekenis
van het feest der Heilige Drie-eenheid nader verklaard en dat was dan mooi meegenomen in een
weekend dat, tot tweemaal toe, het innemende,fascinerende gregoriaans even uit de kast kwam.
Voorschoten, Theo van der Wiel.

Toekomst RK Wassenaar

Er is een bijeenkomst geweest met Ton Bernds, één van de auteurs van het boek ‘God in Nederland’, waarin de kerkelijke ontwikkelingen van de afgelopen decennia in kaart zijn gebracht en prognoses worden gepresenteerd voor de komende decennia. U heeft daarover in ons parochieblad De Augustinus reeds het een en ander kunnen lezen.

Voor onze parochie H. Augustinus is de conclusie dat wij, parochiebestuur en pastoraal team, ernaar willen streven dat elk van onze vier dorpen, Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar in 2030 een vitale, levensvatbare geloofsgemeenschap heeft. Elk van die geloofsgemeenschappen zal dan vieren in één centrale kerk in het eigen dorp.

Voor Wassenaar betekent dit, dat wij de komende jaren moeten werken aan de vorming van één parochiekern. Dit betekent één pastoraatgroep, één beheercommissie en de keuze voor een centrale kerk in Wassenaar.

Op deze website zijn de nieuwbrieven te lezen die hierover gepubliceerd zijn. Zie hiervoor in het menu links onder het kopje Toekomst RK Wassenaar.

Vaker de Eucharistie vieren? Vaker Aanbidden?

Kapelaan Boris viert op zijn vrije dag, of op een andere dag, als er slechts één Mis is in de parochie, ergens de Eucharistie. Als dat in onze parochie is, nodigt hij parochianen van harte uit om naar de kerk te komen op die momenten waarop hij zelf in de kerk is voor het vieren van de H. Mis of voor Aanbidding van het Allerheiligste.
U begrijpt echter dat hij zich niet kan binden, zodat het op flexibele wijze moet worden aangeboden. Soms gaat het dan om een H. Mis op vrijdagavond 19.15 uur of  om een H. Mis op een maandag of zaterdagochtend in één van de parochiekerken. Verder zijn er soms wisselende momenten van Eucharistische Aanbidding in één van onze kerken.
Hoe kom ik er achter?

[Lees meer…]