Centraal secretariaat

Het parochiebestuur en het pastoraal team wordt ondersteund door Désirée de Bruijn van het centraal secretariaat.

D de Bruijn

Het centraal secretariaat is gevestigd op:
Van Cranenburchlaan 31
2241 PJ Wassenaar

Bereikbaarheid

maandag en woensdag van 9-17 uur,
dinsdag en donderdag van 9-15 uur en
vrijdag van 9-13 uur

Tel.:
Email:
Bank:
06 -10 75 65 65
secretariaat@parochie-augustinus.nl
NL89ABNA0507099729