Pastoraal team

In de parochie van de H. Augustinus is een pastoraal team verantwoordelijk voor de totale parochie, d.w.z. de geloofsgemeenschappen van Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar.
Bovendien gaan regelmatig emeriti priesters of andere gasten voor in de vieringen.

Het pastoraal team bestaat uit de volgende personen:

Pastoor en moderator

Pastoor Rochus Franken
taakveld: liturgie en het parochie bestuur
pastoor@parochie-augustinus.nl

Diaken Peter Winnubst

taakvelden: catechese en jongeren; diaconie
locatiereferent voor Katwijk en Oegstgeest
peterwinnubst@parochie-augustinus.nl

Diaken George Brink

taakveld: liturgie
locatiereferent voor Wassenaar
diakenbrink@parochie-augustinus.nl

Kapelaan Boris Plavčić

taakvelden: catechese en jongeren; pastoraat en gemeenschapsbouw
borisplavcic@hotmail.com

 

Het pastoraal team komt wekelijks bij elkaar, meestal op donderdag.

Twee keer per jaar is er een gezamenlijke bijeenkomst tussen het parochiebestuur en het pastoraal team.