Pastoraal team

In de parochie van de H. Augustinus is een pastoraal team verantwoordelijk voor de totale parochie, d.w.z. de geloofsgemeenschappen van Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar.
Bovendien gaan regelmatig emeriti priesters of andere gasten voor in de vieringen.

Het pastoraal team bestaat uit de volgende vier personen:

Pastoor en moderator

Pastoor Michel P.J. Hagen
taakveld liturgie, zijn voornaamste taak hoort in het parochie bestuur en in het pastoraal team: mpjhagen@interkerk.nl

Diaken George Brink

taakveld: liturgie
locatiereferent voor Wassenaar
diakenbrink@parochie-augustinus.nl

Pastoraal werker Dirk Gudde

taakveld: catechese en gemeenschapsbouw
locatiereferent voor Voorschoten
dirkgudde@parochie-augustinus.nl

Kapelaan Boris Plavčić

taakveld: liturgie

borisplavcic@hotmail.com

Het pastoraal team komt wekelijks bij elkaar, meestal op donderdag.

Twee keer per jaar is er een gezamenlijke bijeenkomst tussen het parochiebestuur en het pastoraal team.