Parochiebestuur

 

Pastoor/Moderator
Rochus Franken
Vicevoorzitter
Vacature
Secretaris
Joke Meijer – van der Aa
Penningmeester
Vacature
PR en communicatie; 2de secretaris
Emmy van der Wilk
Personeel
Vacature
Begraafplaatsen Jan Konst
Beheer gebouwen Chris Warmenhoven
Fondsenwerving  Vacature
Projecten Joost Westgeest

 

De pastoor is van rechtswege voorzitter van het parochiebestuur. Elk bestuurslid heeft een aandachtsveld, een portefeuille. Op die portefeuille is zij of hij het aanspreekpunt van het bestuur. Parochiebestuursleden worden voor een periode van vier jaar benoemd door de bisschop. Zij zijn slechts éénmaal terstond herbenoembaar.

Het parochiebestuur komt maandelijks bij elkaar, meestal op de 3de woensdag van de maand.