Parochiebestuur

Pastoor/Moderator
Rochus Franken
Vicevoorzitter
a.i. Marten van der Meer
Secretaris
Joke Meijer – van der Aa
Penningmeester
Hans van Mullekom
PR en communicatie; 2de secretaris
Emmy van der Wilk
Personeel
Anne Winnubst
Begraafplaatsen Jan Konst
Beheer gebouwen Dick Remmerswaal
Fondsenwerving  Vacature
Projecten Joost Westgeest

De pastoor is van rechtswege voorzitter van het parochiebestuur. Elk bestuurslid heeft een aandachtsveld, een portefeuille. Op die portefeuille is zij of hij het aanspreekpunt van het bestuur. Parochiebestuursleden worden voor een periode van vier jaar benoemd door de bisschop. Zij zijn slechts éénmaal terstond herbenoembaar.