Parochiebestuur

 

Pastoor/Moderator
Michel P.J. Hagen
Vicevoorzitter
Vacature
Secretaris
Vacature
Penningmeester
Vacature
PR en communicatie
Vacature
Personeel
Vacature
Begraafplaatsen Jan Konst
Beheer gebouwen Chris Warmenhoven
Fondsenwerving  Vacature

 

De pastoor is van rechtswege voorzitter van het parochiebestuur. Elk bestuurslid heeft een aandachtsveld, een portefeuille. Op die portefeuille is zij of hij het aanspreekpunt van het bestuur. Parochiebestuursleden worden voor een periode van vier jaar benoemd door de bisschop. Zij zijn slechts éénmaal terstond herbenoembaar.

Het parochiebestuur komt maandelijks bij elkaar, meestal op de 3de woensdag van de maand.