Gezinsweekend 1-3 juni

Voor de eenentwintigste keer gaat de Stichting Katholieke Gezinsweekenden (SKG) een gezinsweekend
houden. Deze eenentwintigste keer zal dit plaatsvinden van 1 tot en met 3 juni 2018.
We beginnen de vrijdag om 18.00 uur met een gezellige broodmaaltijd. Locatie samenkomst het bezinningscentrum `Emmaus` Udenhoutseweg 15 in Helvoirt.

Het thema van dit jaar is: “Goed communiceren in huwelijk en gezin”

Met de juiste kennis en begrip kunnen we vooruitgang maken in het communiceren met liefde, aandacht en
goedkeuring. Na dit weekend zal het een uitdaging zijn om de opgedane kennis over liefdevolle relaties toe
te passen in het gezin waarin wij leven en in de wereld om ons heen.

Meer informatie over inhoud en aanmelding in de brochure.

Bevaart naar Den Bosch op 29 mei 2018.

KBO-Zuid-Holland organiseert zoals ieder jaar weer een bedevaart. De kosten zijn 49,50 euro voor de hele dag. Vervoer per bus, koffie,eucharistieviering in de St Janskathedraal. Lunch op eigen kosten, Marialof en afsluiten met een diner in Vugt.

Lunch is voor eigen rekening en op eigen gelegenheid, maar u kunt natuurlijk ook gewoon uw brood meenemen.

U kunt u opgeven tot 10 mei bij uw plaatselijke KBO-Afdeling en daar ook meteen afrekenen. Na die datum krijgt u de opstapplaats door en de tijd van opstappen..

U bent van harte welkom op 29 mei 2018.

Eventuele verdere informatie M.Ameling 010-2264376  of R. van Tol  071-4014744

Herdenking van de Jodenvervolging

Het Beraad Herdenking Jodenvervolging nodigt u uit voor de herdenking van de Jodenvervolging
‘Blijvend Gedenken’ op zondag 22 april a.s. om 19:30 uur in de Marekerk, Lange Mare 48, Leiden.

De heer Ronald Leopold, directeur van de Anne Frank Stichting, houdt een toespraak: ‘ Laat me
mezelf zijn… ’: waarom we blijven herdenken.

Chazan Barry Mehler (zang), Hester Groenleer (fluit) en Matthias Havinga (piano) verzorgen de
muziek. Jongeren uit Leiden en omstreken lezen namen van vermoorde Leidse Joden en leggen
bloemen neer.

De herdenking is voor iedereen: jong of oud, Jood of niet-Jood, gelovig of niet-gelovig. Kortom voor
iedereen die bereid is om niet te vergeten. De herdenking is dit jaar in de Marekerk. De kerk is open vanaf 19:00 uur. Aansluitend is vanaf 20:30 uur een ontmoeting in de kerk.

De avond wordt georganiseerd door het Beraad Herdenking Jodenvervolging Leiden, namens de
Raad van Kerken in Leiden en de Classicale Commissie Kerk en Israël.

Sint Willibrorduskerk centrale kerk in Wassenaar

Parochiebestuur H. Augustinus maakt standpunt bekend: Sint Willibrorduskerk centrale kerk in Wassenaar

Op 1 februari heeft het bestuur van de parochie H. Augustinus haar standpunt bekendgemaakt omtrent de keuze van de centrale kerk voor de toekomst van Wassenaar. Er zijn momenteel nog drie kerken in Wassenaar, t.w. De Goede Herderkerk aan de Stoeplaan, de St. Jozefkerk aan de Parklaan en de Sint Willibrorduskerk aan de Kerkstraat. De keuze over welke Wassenaarse kerk de parochie in 2030 wil beschikken is gevallen op de Sint Willibrorduskerk. Er volgt een traject van goedkeuring voordat dit standpunt met de keuze omgezet is in een besluit. [Lees meer…]

@Kapelaan 

U heeft er eerdere over gelezen in ons parochieblad: het concept @Kapelaan. Inmiddels alweer operationeel sinds 22 maart 2017 en met inmiddels 63 deelnemers.

Hoe werkt het?
Het is een Whatsapp groep waarin onze kapelaan meldt wanneer en waar één van de kerken extra open zal zijn voor Aanbidding, H. Mis, Biecht en/of rozenkrans. Sinds kort is er ook soms Lectio Divina (het samen lezen van Gods Woord). Ook de bijeenkomsten van de internationale gebedsgroep Emmanuel worden erin gemeld. Het zijn last-minute meldingen, meestal een dag tevoren. De meldingen staan ook op onze Facebook pagina. Deelname aan de Whatsappgroep is geheel vrijblijvend, je ziet wat er langs komt en je kijkt of je wilt komen. De groep is niet bedoeld als onderlinge chatgroep, maar enkel als mededelingenbord.  [Lees meer…]

Emmanuel Gebedsgroep

De avonden vinden tweewekelijks plaats en hebben een gevarieerde invulling met een tijd van lofprijzing, getuigenissen, gebed en deling. De Emmanuel Gebedsgroep komt samen in de Goede Herderkerk in Wassenaar. De avond start om 20:30 en eindigt rond 22:00uur.

 De komende data zijn: 

  • 11 & 25 januari;
  • 8 & 22 februari;
  • 8 & 22 maart;
  • 5 & 19 april;
  • 3, 17 & 31 mei;
  • 14 & 28 juni.

We hopen u graag te mogen ontmoeten of weer te zien tijdens een of meerdere avonden. Tot nu toe waren we elke avond met gemiddeld 30(!) deelnemers, waaronder parochianen uit de verschillende kernen van de Augustinus parochie.

Meer info: bit.ly/gebedsgroep
of op: www.emmanuelnederland.nl/holland

Bisschop komt jaar van gebed inleiden voor de jongeren: wees er bij!

Heel bijzonder… lees snel verder… voor jongeren en jong volwassenen uit de hele regio is er een lezingencyclus door kapelaan Boris om voor te bereiden op Kerstmis. Onze bisschop heeft spontaan toegezegd om de laatste avond voor zijn rekening te nemen, met als doel ons in te leiden in het jaar van gebed, door hemzelf uitgeroepen. Hij heeft hiervoor last minute ruimte gemaakt in zijn agenda. Laten wij dit ook doen en gebruik maken van deze unieke kans. Woensdag 20 december. H. Willibrord kerk te Oegstgeest. Aanvang 19.00 met Eucharistieviering waarin de bisschop voor gaat. Aansluitend is de inleiding door onze bisschop.

Premarriage Course en Marriage Course

Vanaf 10 en 12 januari 2018 worden er weer voor de aanstaande echtparen uit ons Bisdom een Premarriage Course en een Marriage Course georganiseerd, resp. in Dordrecht en in Den Haag-Ypenburg.

Deze Premarriage en Marriage Course zijn bedoeld voor alle aanstaande echtparen die willen werken aan een sterke en blijvende relatie. Tijdens de cursus gaan zij, in een ontspannen sfeer, met zijn tweeën, in gesprek over wat echt belangrijk is voor hun relatie, en de verwachtingen voor de toekomst. De cursus is herkenbaar, eerlijk en opbouwend – en met een flinke scheut humor.

Hier leest u meer over inhoud, aanmelding, data, tijden en locaties.

Aanmelden kan heel gemakkelijk via bovenstaande link van de Bisdom-website. De aanmeldgegevens komen alleen beschikbaar voor de Diocesane Werkgroep Huwelijk en Gezin, die verantwoordelijk is voor de organisatie van het cursusaanbod.

De cursussen zijn niet bedoeld als een vervanging van de huwelijksvoorbereiding in de parochies, maar bieden er een belangrijke praktische en inhoudelijke aanvulling op. Inhoudelijk is de cursus gebaseerd op de (Pre)marriage Course van Alpha Nederland, met een inleiding op het huwelijk als sacrament. De verdere voorbereiding, o.a. ook op de huwelijksviering zelf, waardoor de band van het echtpaar met de parochie bij uitstek wordt versterkt, blijft natuurlijk voorbehouden aan de parochie i.c. voorganger.

Mocht u nog inhoudelijke vragen hebben, dan kunt u mij goed bereiken via mijn email adres t.visser@bisdomrotterdam.nl

Augustinusborrel

Terugblik Augustinusborrel

De Augustinusweek werd op 8 september afgesloten met “de Augustinusborrel”: een informele bijeenkomst voor de leden van pastoraatgroepen, beheercommissies, parochiebestuur, pastoraal team, secretariaats-coördinatoren in de parochie, en enkele anderen die in het afgelopen jaar parochiebreed vrijwilligerswerk hebben gedaan op verzoek van het bestuur. Het doel van deze jaarlijkse samenkomst is elkaar aan de start van het seizoen te ontmoeten en te inspireren. [Lees meer…]

Augustinuslezing Msg. van Luyn

De Augustinuslezing die 5 sept. door Msg. van luyn werd uitgesproken trok zoveel belangstellenden dat de lezing in de St. Jozefkerk werd gehouden ipv in Sion.

Was u er niet bij? Dan kunt u de lezing terug luisteren via deze link