Kerstconcert De Vrolijke Noot

 Op 15 december geeft het kinderkoor De Vrolijke Noot een kerst concert om 19:30.

U komt toch ook? Toegang gratis. Na afloop deurcollecte.

Parochiekern H. Joannes de Doper; Kerkstraat 70 in Katwijk

Kerstconcert in de kathedraal

Op zondag 10 december is het traditionele kerstconcert in de kathedraal van Rotterdam. De “Kathedrale Laurentius en Elisabeth Cantorij” zingt dit jaar met het acht leden sterke “Schalkwijks koperensemble”.  Het koperensemble zal ook enkele solowerken ten gehore brengen. Aart de Kort bespeelt het orgel.

Elk jaar biedt dit concert een sfeervol en afwisselend muzikaal programma. De warmte en harmonie van de muziek en de teksten kunnen als een belofte worden meegedragen door de donkere dagen voor Kerst, in aanloop naar de Heilige Kerstnacht waarin Christus opnieuw geboren wordt. Eenheid in samenzijn is wat dit kerstconcert wil betekenen met de liederen van de  koren én de samenzang van diverse bekende kerstliederen met alle aanwezigen. Samen verwonderen over het kleine en kwetsbare kind, ons allemaal zo bekend.

Aanvang zondag 10 december, 15:30 uur. De toegang is gratis. Na afloop vindt er een deurcollecte plaats. Kijk voor meer sfeer en activiteiten op www.cantorijrotterdam.nl

Kathedrale Kerk HH. Laurentius en Elisabeth, Mathenesserlaan 307, Rotterdam (Op zondag vrij parkeren)

Premarriage Course en Marriage Course

Vanaf 10 en 12 januari 2018 worden er weer voor de aanstaande echtparen uit ons Bisdom een Premarriage Course en een Marriage Course georganiseerd, resp. in Dordrecht en in Den Haag-Ypenburg.

Deze Premarriage en Marriage Course zijn bedoeld voor alle aanstaande echtparen die willen werken aan een sterke en blijvende relatie. Tijdens de cursus gaan zij, in een ontspannen sfeer, met zijn tweeën, in gesprek over wat echt belangrijk is voor hun relatie, en de verwachtingen voor de toekomst. De cursus is herkenbaar, eerlijk en opbouwend – en met een flinke scheut humor.

Hier leest u meer over inhoud, aanmelding, data, tijden en locaties.

Aanmelden kan heel gemakkelijk via bovenstaande link van de Bisdom-website. De aanmeldgegevens komen alleen beschikbaar voor de Diocesane Werkgroep Huwelijk en Gezin, die verantwoordelijk is voor de organisatie van het cursusaanbod.

De cursussen zijn niet bedoeld als een vervanging van de huwelijksvoorbereiding in de parochies, maar bieden er een belangrijke praktische en inhoudelijke aanvulling op. Inhoudelijk is de cursus gebaseerd op de (Pre)marriage Course van Alpha Nederland, met een inleiding op het huwelijk als sacrament. De verdere voorbereiding, o.a. ook op de huwelijksviering zelf, waardoor de band van het echtpaar met de parochie bij uitstek wordt versterkt, blijft natuurlijk voorbehouden aan de parochie i.c. voorganger.

Mocht u nog inhoudelijke vragen hebben, dan kunt u mij goed bereiken via mijn email adres t.visser@bisdomrotterdam.nl

Emmanuel Gebedsgroep

De avonden vinden tweewekelijks plaats en hebben een gevarieerde invulling met een tijd van lofprijzing, getuigenissen, gebed en deling. De Emmanuel Gebedsgroep komt samen in de Goede Herderkerk in Wassenaar. De avond start om 20:30 en eindigt rond 22:00uur.

De volgende avonden zijn:

  • 19 oktober
  • 2, 16 en 30 november en
  • 14 december.

Meer informatie is ook te vinden op: www.emmanuelnederland.nl/holland

Nieuwe Alpha Cursus

In Januarie 2018 start er weer een nieuwe Alpha cursus in de Augustinus parochie.

De Alpha staat open voor iedereen: parochianen, niet-parochianen, belangstellenden en of wie dan ook waar ook vandaan. Je hoeft echt geen katholiek te zijn om mee te doen.

Kijk voor meer informatie en actuele data op de facebook pagina: https://www.facebook.com/alpha.jozefkerk/

 

Augustinusborrel

Terugblik Augustinusborrel

De Augustinusweek werd op 8 september afgesloten met “de Augustinusborrel”: een informele bijeenkomst voor de leden van pastoraatgroepen, beheercommissies, parochiebestuur, pastoraal team, secretariaats-coördinatoren in de parochie, en enkele anderen die in het afgelopen jaar parochiebreed vrijwilligerswerk hebben gedaan op verzoek van het bestuur. Het doel van deze jaarlijkse samenkomst is elkaar aan de start van het seizoen te ontmoeten en te inspireren. [Lees meer…]

Augustinuslezing Msg. van Luyn

De Augustinuslezing die 5 sept. door Msg. van luyn werd uitgesproken trok zoveel belangstellenden dat de lezing in de St. Jozefkerk werd gehouden ipv in Sion.

Was u er niet bij? Dan kunt u de lezing terug luisteren via deze link

Gezinsmiddag 8 oktober

Op 8 oktober is in onze parochie de eerste gezinsmiddag H. Augustinus. Alle gezinnen uit de
hele parochie zijn van harte welkom. De middag is bedoeld als geloofsverdieping voor ieder
op zijn eigen niveau en ook als kans om elkaar als gezinnen te ontmoeten. De middag gaat om
12.30 uur van start met een gezamenlijke lunch, daarna verdelen we ons in groepen. De
ouders krijgen een inleiding van pastoor Hagen met als thema de liefde. Wat kan Christus,
Maria, de Kerk, voor ons betekenen op het vlak van de liefde? De kinderen t/m groep 6 gaan
spelenderwijs in gesprek met de blauwe zusters over Jezus. De tieners gaan met de jongeren
van RKJ Augustinus en kapelaan Boris naar de scouting. Actie en nadenken over geloof gaan
deze middag samen! Van harte aanbevolen.

[Lees meer…]

Augustinuslezing: De kerk en Europa

Mgr. van Luyn zal in de Augustinuslezing ingaan op de vraag: Wat heeft de kerk, wat hebben de Europese kerken met het Europese project te maken? Wat voor soort gemeenschap moet Europa zijn?

Mgr. van Luyn heeft een grote kennis van Europa en bestuurlijke ervaring. In 2000 werd van Luyn benoemd tot vicevoorzitter van de commissie van Bisschopen van de Europese gemeenschap, een college waarvan hij in 2006 voorzitter werd. Hij bekleedde deze functie tot zijn emeritaat in 2011.

De lezing vindt plaats op 5 sept. 20:00 uur in de St. Jozefkerk te Wassenaar en wordt voorafgegaan door een Eucharistieviering om 19:00 uur. Na de lezing is er gelegenheid in gesprek te gaan met de spreker.

Nieuw lid pastoraal team

Onze bisschop heeft een nieuw lid benoemd voor het pastoraal team van onze parochie, als opvolger van Truus Wüts en Peter van Beurden

Per 1 september zal Peter Winnubst als kandidaat diaken worden benoemd.

Op 18 november zal Peter diaken gewijd worden in de kathedraal van Rotterdam. We zijn de bisschop dankbaar dat hij Peter heeft willen benoemen in ons team.
Peter zal locatiereferent worden voor Oegstgeest en Katwijk. Hij zal ook verantwoordelijkheid krijgen voor een of meer werkvelden.
In het parochieblad van september zult u meer over hem kunnen lezen. We hebben er alle vertrouwen in dat we met Peter een goed teamlid en een bevlogen en betrokken pastor krijgen voor onze parochianen.

Namens het pastoraal team en het parochiebestuur: Pastoor Michel