Livestream Zondag 18 juli 11:00 uur vanuit H. Laurentiuskerk, Voorganger Pastoor Franken

Eucharistieviering vanuit H. Laurentius kerk in Voorschoten

Er is ook de mogelijkheid tot digitaal collecteren via de Givt-app. 

Volg de dienst via deze link: https://youtu.be/YiflpZLt5YQ

Livestream Zondag 11 juli 11:00 uur vanuit H. Laurentiuskerk, Voorganger Kapelaan Plavcic

Eucharistieviering vanuit H. Laurentius kerk in Voorschoten

Er is ook de mogelijkheid tot digitaal collecteren via de Givt-app. 

Volg de dienst via deze link: https://youtu.be/u4qnyrfo5PQ

Livestream zondag 4 juli 11:00 uur vanuit H. Willibrordkerk, Voorganger Kapelaan Plavcic

Eucharistieviering vanuit H. Willibrord kerk in Oegstgeest

Er is ook de mogelijkheid tot digitaal collecteren via de Givt-app. 

Volg de dienst via deze link: https://youtu.be/qnUbpzCGYoU

Benoeming nieuw lid pastorale team

Aan de parochianen van de parochie H. Augustinus te Wassenaar, Katwijk, Oegstgeest en Voorschoten

Voortdurend heeft de bisschop de zorg om in de verschillende parochies en parochie-verbanden te voorzien in de nodige personele bezetting ten behoeve van de voortgang van het geloofsleven in liturgie, pastoraat, catechese en diaconie. Na de prettige en positief verlopen kennismakingsgesprekken met het pastoraal team op 22 juni en met het parochiebestuur op 23 juni, wil ik u met deze e-mail informeren en bevestigen dat priester C.T.M. (Kees) van Vliet per 1 september 2021 in het pastoraal team van de parochie H. Augustinus zal worden benoemd als parochie-vicaris voor 0,5 fte. De bisschop heeft het vaste vertrouwen dat allen goed zullen samenwerken, tot opbouw en voortgang van de parochiegemeenschap van de H. Augustinus parochie.

Nationale Bedevaart Brielle 2021: Vier mee via de livestream

Op zaterdag 10 juli vindt de Nationale Bedevaart Brielle plaats. Deze wordt vanaf 11.00 uur op internet uitgezonden als livestream. De bedevaartskerk in Brielle is gebouwd op de plaats waar de Martelaren van Gorcum op 9 juli 1572 werden vermoord om hun geloof in de eucharistie en hun trouw aan de paus. Door hun geloof, door de kracht van hun gebed en door hun onderlinge steun konden ze standhouden. Het heiligdom van de Martelaren van Gorcum is een plek om hen te blijven gedenken, te bidden op hun voorspraak en hun getuigenis te overwegen. Heel bijzonder wordt dat ook verbonden met het lot van de mensen die in de huidige tijd om hun geloof in Christus worden vervolgd.

[Lees meer…]

De bisschoppen zijn gekomen met een versoepeling van de maatregelen.

Beste parochianen

De bisschoppen zijn gekomen met een versoepeling van de maatregelen.
Dat is fantastisch nieuws! Iedereen wil weer graag de vieringen bijwonen. Dat is begrijpelijk. Het heeft allemaal al lang genoeg geduurd. Voor de parochie H. Augustinus betekent dit concreet het volgende:

Er mogen zoveel mensen in de kerk als mogelijk is als de anderhalve meter afstand in acht genomen wordt.

Gegevens per kerk
JDD 104
WIO 87
LMG 60
DGH 140
JOZ 120
WIW 95

Omdat we zoals vorige zomer gebleken is, onder deze aantallen blijven, is reserveren niet meer nodig. Reserveren is wel nodig als we verwachten boven deze aantallen te komen. De anderhalve meter afstand blijft namelijk gelden.
Dit is het geval bij een bijzondere viering als de viering op 11 juli van het 175 jarig bestaan van de Joannes de Doper in Katwijk

Mondkapjes hoeven niet meer gedragen te worden.
Koren mogen met maximaal 12 zangers zingen. Samenzang is niet toegestaan. Dit betekent dat de vaste gezangen (Gloria, Sanctus en Agnus Dei) gebeden worden.

Communie uitreiken blijft zoals we dat afgelopen tijd hebben gedaan, met hostietang en scherm

[Lees meer…]

Nieuwe verruiming voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen.

De bisschoppen verruimen de richtlijnen voor kerkgebouwen die meer dan 300 reguliere zitplaatsen hebben. In deze kerken mag met ingang van 5 juni maximaal vijftien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn. In kerkgebouwen met minder dan 300 zitplaatsen wordt het aantal gelovigen dat bij een viering aanwezig kan zijn nu 50.

Dit betekent dat de volgende aantallen kerkgangers volgens de bisschoppen zijn toegestaan ( 15 % van aantal zitplaatsen)

JDD                60

WIO               87

LMG              50

DGH              82

JOZ                73

WIW              90

Voor alle kerkgebouwen geldt dat de genoemde maximum aantallen kerkgangers alleen kunnen worden toegelaten als de gelovigen onderling anderhalve meter afstand kunnen houden. Ook de andere basisregels uit het protocol zoals bijvoorbeeld de regels over vooraf reserveren, communie uitreiken, hygiëne en het dragen van mondkapjes blijven onverkort gelden.

[Lees meer…]

Preek pastoor Franken op 2 mei 2021

Jeroen Pauw negeerde het. Het journaal zweeg in alle talen. Hart van Nederland zei niets. Het was namelijk positief nieuws over de kerk. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde in 2014 dat uit onderzoek blijkt: Mensen  die naar de kerk gaan zijn…in het algemeen gelukkiger zijn dan mensen die niet gaan. Wist u dat? Een nieuwe manier om tegen de wereld aan te kijken.

[Lees meer…]

Beperkte verruiming voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen.

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. De verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen die meer dan 300 reguliere zitplaatsen hebben. In deze grote kerken mag met ingang van 29 april maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn. De huidige fase van de coronapandemie die als ‘zeer ernstig’ geldt, laat nog geen verdere versoepeling toe vinden de bisschoppen.

[Lees meer…]

Preek pastoor Franken 25 april

“Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen”, zegt Jezus vandaag. Iemand zegt tegen me: “Vergelijkt Jezus ons nu met schapen ? Ons? Moderne mensen? Dat kan toch niet!” Dit is moeilijk voor ons. Want wij willen niet afhankelijk zijn.

[Lees meer…]