@kapelaan

Kapelaan Boris viert op zijn vrije dag, of op een andere dag, als er slechts één Mis is in de parochie, ergens de Eucharistie. Als dat in onze parochie is, nodigt hij parochianen van harte uit om naar de kerk te komen op die momenten waarop hij zelf in de kerk is voor het vieren van de H. Mis of voor Aanbidding van het Allerheiligste.
U begrijpt echter dat hij zich niet kan binden, zodat het op flexibele wijze moet worden aangeboden. Soms gaat het dan om een H. Mis op vrijdagavond 19.15 uur of  om een H. Mis op een maandag of zaterdagochtend in één van de parochiekerken. Verder zijn er soms wisselende momenten van Eucharistische Aanbidding in één van onze kerken.
Hoe kom ik er achter?
De momenten worden gemeld via Facebook en WhatsApp. Kapelaan Boris streeft ernaar het een dag tevoren aan te kondigen. Berichtjes via WhatsApp zullen het meest actueel zijn, omdat de kapelaan ze daar zelf in zet.
WhatsApp: Meld je bij @kapelaan voor de groep door een berichtje aan kapelaan Boris: (06) 43 51 45 95.
Facebook: H. Augustinusparochie, het bericht wordt gepubliceerd bij de evenementen onder de noemer ‘@kapelaan’.
Als je op de hoogte wilt blijven kan je je abonneren op de evenementen: Ga naar de Facebook pagina H. Augustinusparochie en tik op Evenementen. Tik op Abonneren.