Gezin en jongeren

Gezinsvieringen in Wassenaar

Voor kinderen is het inspirerend om andere gelovige kinderen te ontmoeten. Daarom is er bijna iedere zondag een kinderactiviteit in één van de Wassenaarse kerken, zoals kinderwoorddiensten, gezinsvieringen of Kleuterkerk. U bent van harte welkom in alle Wassenaarse kerken, ongeacht waar u staat ingeschreven. We hopen dat de gezinnen een door Wassenaar trekkende karavaan zullen worden en zo samen een gemeenschap zullen vormen.

Download de folder