In de Goede Week kunt u de vieringen volgen via internet (live stream)

Tijdens de vieringen van de Goede Week kunt u de H. Mis met beeld en geluid volgen via internet.

Hieronder vindt u de tijdstippen en voorgangers

5 april                10.00u Palmzondag                                     Kapelaan + diaken Winnubst

9 april                19.00u Witte Donderdag                             Pastoor  + diaken Brink

10 april             15.00u Kruisweg                                            Diaken Winnubst + Pastoor

                           19.00u Kruishulde                                        Kapelaan

11 april              21.30u Paaswake                                         Kapelaan en diaken Brink

12 april              10.00u  Eerste paasdag                               Pastoor + diaken Winnubst

Onderzocht wordt of het ook nu weer mogelijk is vanuit huis mee te doen met de collecte door te geven met uw smartphone via de Givt-app.  Voor Katwijk en Voorschoten kan dat al. Ook hier volgt nog een mededeling over via onze website.

Namens het crisisteam en het pastoraal team,
Pastoor Rochus Franken