Persbericht van de parochie ivm coronacrisis

Inmiddels is bekend geworden dat ook de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen
in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen, dit jaar worden afgelast.

Om deze reden is in de parochie H. Augustinus een crisisteam geformeerd. Het team bestaat,
naast de pastoor, de secretaris van het parochiebestuur en de webmaster, uit één
vertegenwoordiger van elk dorp. De bedoeling is dat dit crisisteam zaken gaat regelen die op
ons afkomen door de coronacrisis. Veel is nog onzeker. Zij zal daarover ook communiceren
met de parochie en proberen zoveel mogelijk vragen te beantwoorden.
Woensdag 18 maart is het crisisteam voor het eerst bijeengekomen. Zie het persbericht met alle informatie.

De ontwikkelingen gaan snel. Raadpleeg daarom altijd de
homepage van de parochie H. Augustinus. (www.parochie-augustinus.nl) voor de laatste informatie.

We realiseren ons dat dit zeer ingrijpend is. We nemen deze beslissingen met pijn in het hart.
U mag weten dat het pastoraal team deze dagen speciaal voor u bidt. We willen u vragen om
ook voor elkaar in deze crisis te bidden.
Namens het crisisteam en het pastoraal team,
Pastoor Rochus Franken