Herdenking van de Jodenvervolging

Het Beraad Herdenking Jodenvervolging nodigt u uit voor de herdenking van de Jodenvervolging
‘Blijvend Gedenken’ op zondag 22 april a.s. om 19:30 uur in de Marekerk, Lange Mare 48, Leiden.

De heer Ronald Leopold, directeur van de Anne Frank Stichting, houdt een toespraak: ‘ Laat me
mezelf zijn… ’: waarom we blijven herdenken.

Chazan Barry Mehler (zang), Hester Groenleer (fluit) en Matthias Havinga (piano) verzorgen de
muziek. Jongeren uit Leiden en omstreken lezen namen van vermoorde Leidse Joden en leggen
bloemen neer.

De herdenking is voor iedereen: jong of oud, Jood of niet-Jood, gelovig of niet-gelovig. Kortom voor
iedereen die bereid is om niet te vergeten. De herdenking is dit jaar in de Marekerk. De kerk is open vanaf 19:00 uur. Aansluitend is vanaf 20:30 uur een ontmoeting in de kerk.

De avond wordt georganiseerd door het Beraad Herdenking Jodenvervolging Leiden, namens de
Raad van Kerken in Leiden en de Classicale Commissie Kerk en Israël.