Emmanuel Gebedsgroep

De avonden vinden tweewekelijks plaats en hebben een gevarieerde invulling met een tijd van lofprijzing, getuigenissen, gebed en deling. De Emmanuel Gebedsgroep komt samen in de Goede Herderkerk in Wassenaar. De avond start om 20:30 en eindigt rond 22:00uur.

De volgende avonden zijn:

  • 19 oktober
  • 2, 16 en 30 november en
  • 14 december.

Meer informatie is ook te vinden op: www.emmanuelnederland.nl/holland