Viering Witte Donderdag (livestream)

Link naar YouTube : https://youtu.be/e9m6LHFswuQ

Brief van de Nederlandse bisschoppen aan de gelovigen

“Deze Goede Week, die met Palmzondag begon, verloopt heel anders dan ons vertrouwd is. En ook Pasen zal dit jaar vreemd zijn.” Zo opent de brief die de Nederlandse bisschoppen voor Pasen 2020 aan de gelovigen schrijven. Met deze brief willen ze iedereen bemoedigen nu het Hoogfeest van Pasen niet in de kerken gevierd kan worden in verband met het coronavirus.

Download de brief om te lezen welke boodschap ze hebben voor u.

Vieringen in de Goede week (livestream)

Tijdens de vieringen van de Goede Week kunt u de H. Mis met beeld en geluid volgen via internet.

Hieronder vindt u de tijdstippen, de voorgangers en de link naar Youtube [Lees meer…]

Vastenactie 2020

De Bisschoppelijke Vastenactie van dit jaar heeft als titel ‘Werken aan je toekomst’. In de veertigdagentijd tussen 26 februari ten 12 april wordt campagne gevoerd om beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden te bevorderen.
Waar wij het in Nederland vanzelfsprekend vinden dat alle kinderen een goede opleiding genieten om later hun eigen geld te kunnen verdienen, [Lees meer…]

Vanaf 5 april digitale collecte in 3 parochiekernen: Katwijk, Oegstgeest en Voorschoten

Tijdens de (internet) vieringen kunt u vanuit huis meedoen met de collecte door digitaal te geven met behulp van de GivT-app. Vanaf 5 april bieden naast Katwijk, ook Oegstgeest en Voorschoten deze digitale oplossing aan.

Voor het downloaden van de app verwijzen we naar de bijlage. Op pagina 14 in De Augustinus van april en op eerdere berichten op de diverse websites is eveneens verdere toelichting en uitleg vinden. [Lees meer…]

Palmpasen viering terug kijken

U kunt de viering van Palmpasen in de H. Willibrord kerk hier terug kijken via deze link: https://youtu.be/1TDpSYh6urk

 

In de Goede Week kunt u de vieringen volgen via internet (live stream)

Tijdens de vieringen van de Goede Week kunt u de H. Mis met beeld en geluid volgen via internet.

Hieronder vindt u de tijdstippen en voorgangers [Lees meer…]

Ter bemoediging. Preek van pastoor Franken op zondag 29 maart 2020.

De coronacrisis. Hoe lang gaat dit allemaal duren? Het is een en al onzekerheid. [Lees meer…]

Nieuw bericht n.a.v. de nieuwe richtlijnen van de bisschoppen van 24 maart 2020.

Op 23 maart hebben de bisschoppen, alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast. Dit heeft de volgende concrete gevolgen voor onze parochie:

a) Liturgische vieringen in het weekeinde en in de Goede Week.

De bisschoppen schrijven: “Besloten vieringen zijn alleen nog mogelijk in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren en zonder de deelname van andere gelovigen. De kerken kunnen wel open blijven voor individuele bezoekers, die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten alle maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid.”

Voorlopig zal elke zondag om 10.00 uur in de parochie H.Augustinus in besloten kring Eucharistie gevierd worden, afwisselend in steeds een andere parochiekern. [Lees meer…]

Persbericht van de parochie ivm coronacrisis

Inmiddels is bekend geworden dat ook de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen
in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen, dit jaar worden afgelast.

Om deze reden is in de parochie H. Augustinus een crisisteam geformeerd. Het team bestaat,
naast de pastoor, de secretaris van het parochiebestuur en de webmaster, uit één
vertegenwoordiger van elk dorp. De bedoeling is dat dit crisisteam zaken gaat regelen die op
ons afkomen door de coronacrisis. Veel is nog onzeker. Zij zal daarover ook communiceren
met de parochie en proberen zoveel mogelijk vragen te beantwoorden.
Woensdag 18 maart is het crisisteam voor het eerst bijeengekomen. Zie het persbericht met alle informatie.

De ontwikkelingen gaan snel. Raadpleeg daarom altijd de
homepage van de parochie H. Augustinus. (www.parochie-augustinus.nl) voor de laatste informatie.

We realiseren ons dat dit zeer ingrijpend is. We nemen deze beslissingen met pijn in het hart.
U mag weten dat het pastoraal team deze dagen speciaal voor u bidt. We willen u vragen om
ook voor elkaar in deze crisis te bidden.
Namens het crisisteam en het pastoraal team,
Pastoor Rochus Franken