Livestream Zondag 16 jan om 9:30 vanuit Katwijk; Voorganger Pastoor Franken


Eucharistieviering om 9:30 uur vanuit H. Joannes de Doper in Katwijk

Er is ook de mogelijkheid tot digitaal collecteren via de Givt-app. 

Volg de dienst via deze link: https://joannesdedoperkatwijk.nl/live2.

Livestream Zondag 9 jan om 11:00 vanuit Voorschoten

Eucharistieviering om 11:00 uur vanuit H. Laurentius in Voorschoten

Er is ook de mogelijkheid tot digitaal collecteren via de Givt-app. 

Volg de dienst via deze link: https://youtu.be/QORg4mLnQ14

Livestream Zondag 2 jan Drie Koningen 11:00 vanuit Voorschoten


Eucharistieviering om 11:00 uur vanuit H. Laurentius in Voorschoten

Er is ook de mogelijkheid tot digitaal collecteren via de Givt-app. 

Volg de dienst via deze link: https://youtu.be/PMpFJK3b52k

Livestream 2de Kerstdag, vanuit Oegstgeest

De link voor de eucharistieviering op 2de Kerstdag vanuit Oegstgeest is:https://youtu.be/GXDsjTKRHOw

Livestream kerstavond 24 dec 21:00 uur, vanuit Oegstgeest

De nachtmis vanuit de H. Willibrord in Oegstgeest.

de link voor de Kerstnacht-viering is: https://youtu.be/VvXnAWLw7q0

Er is ook de mogelijkheid tot digitaal collecteren via de Givt-app. 

Verdere aanscherping coronamaatregelen: bij alle vieringen slechts 50 mensen aanwezig. Vooraf reserveren.

Naast de eerder afgekondigde maatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk, hebben de bisschoppen besloten tot nog verdere aanscherping in verband met de afgekondigde lockdown per 19 december. Begin december werden al de publieke vieringen na 17.00 uur geschrapt en daarmee ook alle publieke kerstnachtvieringen om zo op kerstavond een massale beweging van kerkgangers te voorkomen. Nu kondigen de bisschoppen aan dat bij de publieke vieringen voor 17.00 uur nog slechts vijftig aanwezigen mogen zijn.

[Lees meer…]

Advent en Kerstmis in de parochie H. Augustinus (Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar)

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie. In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis.

Het besluit om met Kerstmis na 17.00 uur geen publieke vieringen toe te staan gaat de bisschoppen zeer aan het hart. Zij herhalen dat de kerk geen bron van besmetting mag zijn. Zij willen met hun besluit een massale beweging van mensen die tegelijk naar de kerstnachtvieringen zouden gaan, voorkomen.

Ook het pastoraal team gaat dit besluit zeer aan het hart. We hopen en bidden dat we toch snel weer in een normale situatie komen waar we iedereen welkom kunnen heten die naar de kerk wil komen.

Het besluit van de bisschoppen heeft met ingang van 1 december 2021 de volgende praktische consequenties voor de parochie H. Augustinus. Ze gelden zolang deze maatregelen van kracht zijn.

De doordeweekse Missen op donderdagavond in Voorschoten en op vrijdagavond in de Willibrordus Wassenaar vervallen.
Rozenkrans en Aanbidding na 17.00u vervallen.
De zaterdagavondvieringen in Katwijk en Oegstgeest vervallen.
De zaterdagavondviering in de St. Jozef wordt vervroegd naar 16.00u

Op Kerstavond zullen er geen vieringen zijn.
Wel zal er 24 december om 15.00u een gezinsviering zijn in de St. Willibrordus Wassenaar. Deze kunt u bijwonen. Van tevoren aanmelden wordt wel gevraagd.
Ook zal er 24 december om 15.00u een gezinsviering zijn in de H. Joannes de Doper Katwijk Deze kunt u bijwonen. Van tevoren aanmelden wordt wel gevraagd.
Deze van tevoren opgenomen gezinsvieringen zullen om 19.00u voor de hele parochie H. Augustinus via de stream worden uitgezonden.

Om 24 december zal om 15.00u een kinderkerstviering zijn in Voorschoten. Deze wordt niet gestreamd. Ook hiervoor dient u zich aan te melden.

Om 15.00u zal in de H. Willibrord Oegstgeest de Eucharistie van de nachtmis gevierd worden. Deze kunt u bijwonen. Van tevoren aanmelden wordt wel gevraagd.
Om 21.00u zal deze van tevoren opgenomen Nachtmis voor de hele parochie H. Augustinus via de stream worden uitgezonden.

Eerste Kerstdag 25 december zijn de vieringen zoals vermeld in het parochieblad en op de website. Voor deze vieringen dient u zich van tevoren aan te melden.

9.30 u Katwijk
9.30 u St.Jozef
9.30 u Willibrordus Wassenaar
11.00u Oegstgeest
11.00u Voorschoten
11.00u De Goede Herder

Het pastoraal team van de parochie H. Augustinus

ADVENTSBRIEF TER BEMOEDIGING

Beste parochianen,

De maand december is begonnen met twee bijzondere ontwikkelingen: enerzijds de aanscherping van de corona maatregelen en anderzijds de belofte van de Adventstijd.

De regering heeft onder meer een avond lockdown vanaf 5 uur in de middag inge­steld. De Nederlandse bisschoppen hebben bepaald dat er na 5 uur in de middag geen kerk­diensten of andere kerkelijke activiteiten aangeboden mogen worden. Met deze brief willen wij NIET ingaan op wat dat voor onze zes parochiekernen allemaal betekent, want dat kunt u lezen op de website etc. Nee wij willen als Pastoraal team u allen veel meer laten weten, dat we met u meeleven en dat we uw teleurstellingen begrijpen.

[Lees meer…]

Coronamaatregelen

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie. In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis.

Dit besluit gaat per direct in en betreft zowel vieringen als andere kerkelijke bijeenkomsten tussen 17.00 en 05.00 uur.

[Lees meer…]

Afscheidsviering en receptie diaken George Brink


Diaken George Brink, locatiereferent in Wassenaar, bereikt op 23 december 2021 de AOWgerechtigde leeftijd en zal dan onze parochie verlaten. Uiteraard gebeurt dit niet met stille trom.
De afscheidsviering staat D.V. gepland op zondag 12 december 2021 om 14.00 uur in de St. Jozefkerk
te Wassenaar. Aansluitend zal er een afscheidsreceptie zijn in de Warenar, Kerkstraat 75 te
Wassenaar, van 16.00 – 18.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur).

[Lees meer…]