Mgr. Van den Hende stemt in met aanwijzing Sint Willibrorduskerk als centrale kerk in Wassenaar

Op 10 augustus heeft de bisschop J.H.J. van den Hende in een brief aan het parochiebestuur H. Augustinus ingestemd met het voorgenomen besluit van het Parochiebestuur om de Sint Willibrorduskerk aan de Kerkstraat als centrale kerk in Wassenaar aan te wijzen.

In deze brief licht de bisschop toe dat hij op 25 juni achtereenvolgens een bezoek heeft gebracht aan De Goede Herderker, de Sint Willibrorduskerk en aan de St. Jozefkerk. Samen met het bestuur heeft hij op iedere locatie een gesprek gevoerd met parochianen die zich met hart en ziel inzetten voor het geloofsleven in en rond hun kerkgebouw, in samenhang met de grotere parochie H. Augustinus.

In het licht van de ontvangen stukken ter zake het proces Keuze Centrale Kerk, en van de gesprekken op 25 juni, heeft de bisschop (na beraad in de stafvergadering van het bisdom Rotterdam) ingestemd met het voorgenomen besluit van het parochiebestuur om de Sint Willibrorduskerk tot centrale R.K.-kerk in Wassenaar aan te wijzen.

Tevens gaf de bisschop in zijn brief aan dat dit niet betekent dat op korte termijn De Goede Herderkerk en de St. Jozefkerk hun deuren sluiten. Wel is er sprake op korte termijn van aanpassingen in het liturgisch rooster.

Daarnaast gaf de bisschop aan dat in de gesprekken expliciet naar voren kwam dat afspraken nodig zijn parallel aan het besluit tot aanwijzing van de centrale kerk:

  1. het functioneren van de andere kerken goed te bezien in het licht van de mogelijkheden
  2. concrete stappen te zetten om deelname van parochianen uit de drie kernen in de centrale kerk actief te bevorderen, en
  3. als bestuur een marsroute klaar te hebben teneinde voor parochianen de stappen die op korte en langere termijn gezet gaan worden van meet af aan goed in beeld te hebben

De bisschop beëindigde zijn brief met de verzekering van zijn verbondenheid in gebed met de geloofsgemeenschap van de parochie H. Augustinus.

Namens het bestuur,
Pastoor Michel Hagen

Jeroensommegang Zondag 19 aug 2018

Een stille tocht langs Heilige bruggen, Jeroensveld en Jeroenskerken

De ommegang begint om 8.00 uur – een half uur vroeger dan in voorgaande jaren – op het Lindenplein (bij de muziektent). Iedere deelnemer ontvangt een gidsje met beschrijving en gebeden.

Deze stille tocht door de dorpskern van Noordwijk-Binnen wordt door de Parochiekern St. Jeroen en Maria ter Zee georganiseerd in samenwerking met de Protestantse Gemeente Noordwijk.
De eigenlijke feestdag van St. Jeroen is ieder jaar op 17 augustus. Dat is dit jaar op donderdag. Om praktische redenen is ervoor gekozen om de Jeroensommegang in de ochtend van de derde zondag van augustus te laten plaatsvinden. [Lees meer…]

H. Laurentiuskerk 150 jaar

 

Programma
In de maanden augustus en september zullen we vieren dat de H. Laurentiuskerk te Voorschoten op 17 augustus 1868 is gewijd en in gebruik genomen. Hier volgt een overzicht van de activiteiten.

Pontificale hoogmis en receptie 2 september
Hoogtepunt van de viering is de pontificale hoogmis op zondag 2 september. Om 11.15 begint deze viering, waarin mgr. A. van Luyn, oud-bisschop van Rotterdam, hoofdcelebrant is. Na deze viering is er een feestelijke ontvangst voor parochianen, genodigden en belangstellenden het Bondsgebouw.

Expositie Museum Voorschoten 8 augustus tot 30 september [Lees meer…]

Bedevaarten naar Banneux

Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdom-Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco.

Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen. Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux. Tijdens de vijfdaagse bedevaart gaat er een speciaal team bestaande uit een priester, een arts, verpleegkundigen, helpsters en brancardiers met u mee, zodat u goed verzorgd bent. Er zijn voldoende voorzieningen in de Hospitaliteit in Banneux aanwezig, ook als u van een rolstoel gebruik moet maken.

Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats:
**  Een twee daagse bedevaart op zaterdag 1 en zondag 2 september 2018.

                                    begeleid door diaken J. Collignon

 **  Een één daagse bedevaart op 27 augustus 2018.

                  begeleid door pastoor C.N. Bergs

 **  Een vijf daagse bedevaart (onder medische begeleiding) van 5 okt. t/m 9 okt. 2018.

                  begeleid door pastoor dr. A.J.M. v.d. Helm en diaken J. Collignon

 Voor opgaven en verdere informatie betreffende de kosten en het programma kunt u onze brochure raadplegen.
U kunt deze aanvragen bij:
Mw. A.W. Opstal – Ammerlaan
tel. 015  3693148   e-mail  : paula_opstal@hotmail.com
evt. bij: Dhr. G.J. de Bruijn
tel. 070  3205872    e-mail : gerard.debruijn@planet.nl

Bezoek ook de website:  www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl

Kerkenloop op 17 juni

DOE MEE! Loop, fiets of wandel mee voor de gevluchte Christenen in Irak! Onze
parochie doet samen met verschillende protestanse kerken en Kerk in
Nood aan de ‘Kerkenloop

De opbrengst van de inschrijf- en sponsorgelden gaan naar Kerk in Nood dat een groots wederopbouwproject uitvoert in Irak. Ruim 12.000 huizen van Christenen in Irak werden door terroristen van Islamitische Staat (IS) vernietigd sinds de verovering van de Nineveh-vlakte. Veel Christenen vluchtten en vonden opvang in Erbil, een stad in het Koerdische Noord-Irak. Nu IS uit Mosoel is verjaagd, willen ze terug naar de dorpen waar ze zijn opgegroeid, hun thuis!

Voor € 2.000 kan een huis worden opgeknapt en kan een gezin terugkeren. Help je mee?

De ‘Kerkenloop’ wordt georganiseerd op zondagmiddag 17 juni a.s om 13.00 uur en gaat over een route langs [Lees meer…]

Sint Willibrorduskerk centrale kerk in Wassenaar

Parochiebestuur H. Augustinus maakt standpunt bekend: Sint Willibrorduskerk centrale kerk in Wassenaar

Op 1 februari heeft het bestuur van de parochie H. Augustinus haar standpunt bekendgemaakt omtrent de keuze van de centrale kerk voor de toekomst van Wassenaar. Er zijn momenteel nog drie kerken in Wassenaar, t.w. De Goede Herderkerk aan de Stoeplaan, de St. Jozefkerk aan de Parklaan en de Sint Willibrorduskerk aan de Kerkstraat. De keuze over welke Wassenaarse kerk de parochie in 2030 wil beschikken is gevallen op de Sint Willibrorduskerk. Er volgt een traject van goedkeuring voordat dit standpunt met de keuze omgezet is in een besluit. [Lees meer…]

@Kapelaan 

U heeft er eerdere over gelezen in ons parochieblad: het concept @Kapelaan. Inmiddels alweer operationeel sinds 22 maart 2017 en met inmiddels 63 deelnemers.

Hoe werkt het?
Het is een Whatsapp groep waarin onze kapelaan meldt wanneer en waar één van de kerken extra open zal zijn voor Aanbidding, H. Mis, Biecht en/of rozenkrans. Sinds kort is er ook soms Lectio Divina (het samen lezen van Gods Woord). Ook de bijeenkomsten van de internationale gebedsgroep Emmanuel worden erin gemeld. Het zijn last-minute meldingen, meestal een dag tevoren. De meldingen staan ook op onze Facebook pagina. Deelname aan de Whatsappgroep is geheel vrijblijvend, je ziet wat er langs komt en je kijkt of je wilt komen. De groep is niet bedoeld als onderlinge chatgroep, maar enkel als mededelingenbord.  [Lees meer…]

Emmanuel Gebedsgroep

De avonden vinden tweewekelijks plaats en hebben een gevarieerde invulling met een tijd van lofprijzing, getuigenissen, gebed en deling. De Emmanuel Gebedsgroep komt samen in de Goede Herderkerk in Wassenaar. De avond start om 20:30 en eindigt rond 22:00uur.

 De komende data zijn: 

  • 11 & 25 januari;
  • 8 & 22 februari;
  • 8 & 22 maart;
  • 5 & 19 april;
  • 3, 17 & 31 mei;
  • 14 & 28 juni.

We hopen u graag te mogen ontmoeten of weer te zien tijdens een of meerdere avonden. Tot nu toe waren we elke avond met gemiddeld 30(!) deelnemers, waaronder parochianen uit de verschillende kernen van de Augustinus parochie.

Meer info: bit.ly/gebedsgroep
of op: www.emmanuelnederland.nl/holland

Bisschop komt jaar van gebed inleiden voor de jongeren: wees er bij!

Heel bijzonder… lees snel verder… voor jongeren en jong volwassenen uit de hele regio is er een lezingencyclus door kapelaan Boris om voor te bereiden op Kerstmis. Onze bisschop heeft spontaan toegezegd om de laatste avond voor zijn rekening te nemen, met als doel ons in te leiden in het jaar van gebed, door hemzelf uitgeroepen. Hij heeft hiervoor last minute ruimte gemaakt in zijn agenda. Laten wij dit ook doen en gebruik maken van deze unieke kans. Woensdag 20 december. H. Willibrord kerk te Oegstgeest. Aanvang 19.00 met Eucharistieviering waarin de bisschop voor gaat. Aansluitend is de inleiding door onze bisschop.

Augustinusborrel

Terugblik Augustinusborrel

De Augustinusweek werd op 8 september afgesloten met “de Augustinusborrel”: een informele bijeenkomst voor de leden van pastoraatgroepen, beheercommissies, parochiebestuur, pastoraal team, secretariaats-coördinatoren in de parochie, en enkele anderen die in het afgelopen jaar parochiebreed vrijwilligerswerk hebben gedaan op verzoek van het bestuur. Het doel van deze jaarlijkse samenkomst is elkaar aan de start van het seizoen te ontmoeten en te inspireren. [Lees meer…]