Livestream Eucharistieviering zo 13 sept 9:30 uur met kleinkoor Vocalis en kapelaan Plavčić

Viering vanuit Katwijk

Er is ook de mogelijkheid tot digitaal collecteren via de Givt-app. 

De livestream van deze viering is te ontvangen via de link https://youtu.be/AcDQqG1-nYg

Livestream viering 6 sept vanuit Katwijk

Opbrengst van de collecte: voor doorlopende kosten kerk en pastoraat
Digitale Collecte: gewoon blijven geven via de Givt-app!

De viering is te bekijken op Youtube via deze link: https://youtu.be/EfGPOLk_QuE

Livestream Augustinuslezing 3 sept 20:00

De Augustinuslezing wordt gehouden door Pastoor Jeroen Smith uit Leiden. Hij houdt een lezing over nieuwe evangelisatie en het belang ervan voor de toekomst van onze parochie.

De lezing wordt gehouden in de Laurentiuskerk in Voorschoten

De livestream is te bekijken op: https://www.youtube.com/watch?v=yWFZXImG1_w

Quarantaine Kapelaan

Kapelaan Boris keert donderdag 20 augustus  a.s. terug uit Bosnië. Dat is een gebied met code oranje. Hij gaat daarom 10 dagen in quarantaine.

Zijn doordeweekse missen komen daarom t/m 30 augustus te vervallen. Hetzelfde geldt voor zijn aanwezigheid bij bijeenkomsten/vergaderingen van werkgroepen.

Voor de weekeindvieringen hebben we andere priesters gevonden. Dat dit op zo korte termijn gelukt is, is gezien het priestertekort, een klein wonder.

Nieuwe protocollen van de bisschoppen

Op 14 juli is het crisisteam bijeengekomen om de nieuwe protocollen te bespreken die de bisschoppen op vrijdag 10 juli verspreid hebben.

Het goede nieuws is dat reserveren niet meer hoeft. De maximale capaciteit van onze kerkgebouwen is met 1,5 m minder dan honderd. Mensen hoeven zich alleen nog maar aan te melden bij de  deur en na een gezondheidscheck mogen ze naar binnen.  Dit is alles onder voorbehoud. Als er te veel mensen komen om de 1,5 meter te handhaven of als er een tweede golf corona komt, moeten we weer met reserveringen gaan werken.

[Lees meer…]

Geloofsgesprek Dominicanessen Voorschoten

Geloofsgesprek zondag 21 juni 9.45 uur op NPO 2. Een gesprek met de moeder-overste van de zusters Dominicanessen in Voorschoten, zuster Regina Plat. Zij heeft een zware tijd achter de rug. Lang leek  het coronavirus het huis van de dominicanessen over te slaan, maar in mei bleek het alsnog mis. Meerdere zusters zijn overleden. Hoe gaat een moeder-overste om met zulke keiharde tegenslagen?Bron: kro magazine

Nationale Bedevaart: Vier mee via de livestream

Ook dit jaar bent u uitgenodigd voor de Nationale Bedevaart Brielle

Normaliter komen er bij de Nationale Bedevaart meer dan duizend pelgrims naar Brielle om te bidden bij de relieken van de heilige Martelaren van Gorcum. Door het coronavirus is dat dit jaar niet mogelijk. De eucharistieviering van de Nationale Bedevaart wordt live gestreamd. Zo  is het toch mogelijk om samen te bidden op voorspraak van de heilige martelaren en samen stil te staan bij hun geloofsgetuigenis.

De viering van de Nationale Bedevaart Brielle op zaterdag 11 juli is vanaf 11.00 uur te volgen op www.martelarenvangorcum.nl.

[Lees meer…]

U mag weer komen! Vertel het door!

Preek op Sacramentsdag van pastoor Franken.  U mag weer komen! Vertel het door!

Het was een onzekere rare tijd.  Gelukkig, alles gaat langzaam weer beginnen. Het geeft me een dubbel gevoel. Aan de ene kant: gelukkig u bent er weer. U mag weer komen en de Communie ontvangen. Aan de andere kant: ik had nooit gedacht dat ik dit zou meemaken. Dat je moet reserveren voor je naar de Mis kunt. Als kerk wil je open zijn, gastvrij. Iedereen mag binnen komen. Maar de overheid eist een reserveringssysteem.

Tijdens deze coronacrisis is me iets opgevallen.

[Lees meer…]

Publieke vieringen in onze parochie: Naar verwachting vanaf 9 juni a.s.

De bisschoppen hebben ons laten weten dat publieke vieringen in de kerken kunnen worden hervat met maximaal 30 gelovigen in juni en vanaf juli met maximaal honderd aanwezigen. Dat is fantastisch nieuws!
Iedereen wil weer graag de vieringen bijwonen. Dat is begrijpelijk. Het heeft allemaal al lang genoeg geduurd.
De bisschoppen hebben een uitgebreide en ingewikkelde lijst met voorwaarden uit oogpunt van hygiëne, waaraan voldaan moet worden. De afgelopen week is er zeer veel werk verzet om aan deze voorwaarden te
voldoen. We kunnen nu bekend maken, dat we er naar streven om te starten met de doordeweekse vieringen op 9 juni en met de weekeindvieringen in het weekeind van 13,14 juni. U kunt hiervoor een plek reserveren zoals aangegeven op de website: https://bit.ly/reserveren-Augustinus

De Communie mag overigens pas in het weekeinde van 13,14 juni worden uitgereikt. In de doordeweekse vieringen van 9 t/m 12 juni kunt u, net als in de vieringen uitgezonden via ‘livestream’, de geestelijke Communie ontvangen.

Download de PDF met alle informatie over tijden van alle vieringen en de voorgangers.

Met vriendelijke groet,
namens het pastoraal team
Pastoor Franken

Richtlijnen tijdens de viering

Beste parochianen Dit protocol van de bisschoppen is voor iedereen die naar de kerk komt om een viering bij te wonen of op een andere manier van het kerkgebouw gebruik te maken. Van u wordt gevraagd deze richtlijnen op te volgen zodat alle aanwezigen waardig en veilig samen kunnen vieren.

[Lees meer…]