Alpha cursus start in januari

Wat is het doel van mijn leven? Wanneer ben ik nou echt gelukkig? Waar bestaat mijn leven eigenlijk uit als alles wegvalt?’ Het zijn allemaal vragen die juist in deze tijd omhoog kunnen komen.

Gratis deelname

Alle bijeenkomsten zijn online via Zoom (https://zoom.us). Zoom kan je gebruiken op je PC, laptop, tablet of op je smartphone. Een camera, geluid en microfoon zijn vereist. Gebruik de Zoom-app op je mobiel. Windows-gebruikers kunnen het beste de Zoom Client for Meetings installeren (https://zoom.us/download).

De eerste avond is de introductie-avond. Dan kan je kijken of je mee wilt doen. Je moet je van te voren hiervoor opgeven, omdat we anders niet de link naar de Zoom-bijeenkomst kunnen sturen.

Meer informatie op https://www.parochie-augustinus.nl/alpha/

Aanmelden viaalpha.jozefkerk@hotmail.com

Marriage Course start eind januari

De Marriage Course wordt online gegeven.

·  De cursus begint op 22 januari (catechese avond), echter, vanwege de speciale opzet kunnen deelnemers zich uiterlijk nog op 22 januari ‘s ochtends aanmelden.

·  De cursus is opgezet voor stellen die willen gaan trouwen én voor reeds langer gehuwden. Er is evenmin een beperking aan het aantal deelnemers: ieder paar kan zich aanmelden.

·  De data zijn: 22/1, 12/2, 26/2, 12/3, 26/3, 9/4, 23/4, 21/5 waarvan een groot deel interactieve avonden zullen zijn, telkens om 20.00 uur. Het andere deel van de in totaal 8 sessies is met hulp van de internetcursus flexibel in te plannen door de deelnemers zelf. Precieze informatie volgt op de eerste avond. 

·  Aanmelding kan via de website van het Bisdom: https://www.bisdomrotterdam.nl/roeping/huwelijk-en-gezin-roeping/pre-marriage-course

·  Kosten: € 20,– per paar.

Preek pastoor Franken eerste zondag van de advent.

Heeft u wel eens het volgende meegemaakt? Je bent aan het bidden en er gebeurt niets. Je voelt  helemaal niets. Je denkt: “Ik praat alleen maar in mezelf. Er is helemaal niets.”

Of het volgende: Je staat aan het ziekbed van iemand van wie je houdt. Je ziet hoeveel pijn hij of zij heeft. Je staat daar. Je voelt je zo machteloos. “God help hem toch! Zij heeft u nodig God!” Geen antwoord.

De profeet Jesaja in de eerste lezing zit in dezelfde situatie. Hij bidt: ‘Scheur toch de hemel open en daal af.’ In moderne taal:. Laat zien dat U er bent, nu ik U zo nodig heb.

[Lees meer…]

Live stream zondag 29 Nov 11:00 uur; Voorganger Kapelaan Plavcic

Viering vanuit de H.Laurentius Voorschoten.

Er is ook de mogelijkheid tot digitaal collecteren via de Givt-app. 

De livestream van deze viering is te ontvangen via de link: https://youtu.be/hqrNocpoFTI

Live stream zondag 22 nov 11:00; Voorganger Pastoor Franken

Viering vanuit H. Willibrord kerk Oegstgeest

Er is ook de mogelijkheid tot digitaal collecteren via de Givt-app. 

De livestream van deze viering is te ontvangen via de link: https://youtu.be/N9A3zwSb74k

Stille Omgang in Amsterdam


Door het Corona heeft de traditionele bedevaart naar de Stille Omgang dit jaar helaas niet kunnen plaatsvinden. Echter worden er toch twee activiteiten georganiseerd en wel
– een tentoonstelling in Haarlem over 675 jaar Mirakel van Amsterdam
– een aantal Mirakelroutes naar de Heilige Stede in Amsterdam

[Lees meer…]

Livestream Allerzielen ma 2 nov 19:00; Vanuit Katwijk

Er zal een gemeenschappelijke viering plaatsvinden op 2 november, welke zal worden gestreamd ten behoeve van alle parochianen vanuit de Joannes de Doperkerk in Katwijk zonder de aanwezigheid van de parochianen.

De Allerzielenviering zal via livestream te zien zijn: https://youtu.be/vYC1hCGtteY

Tijdens de viering zullen de namen van alle overledenen van het afgelopen jaar worden afgeroepen door de betreffende locatiereferenten.

Grafzegening zal per kerk/begraafplaats plaatsvinden op een moment in het weekend voorafgaand aan Allerzielen of op de dag zelf, maar zal los staan van de gemeenschappelijke viering

WhatsApp @Augustinus


Dit is het prikbord van de parochie:  Blijf via whatsapp op de hoogte van zaken van parochie en bisdom door het scannen van deze QR code met de camera van Whatsapp. Er kunnen geen berichten door deelnemers in worden gezet, dus geen druk berichtenverkeer. Vooral voor last minute mededelingen is het handig als u deel neemt.

Mededeling betreffende de implicatie van de aangescherpte Corona richtlijnen.

De volgende besluiten zijn genomen in een gemeenschappelijke bijeenkomst van PT en het Dagelijks Bestuur van het PB

  1. Vieringen.
  2. Koor repetities
  3. Allerzielen
[Lees meer…]

Preek van 11 okt ter bemoediging

De eerste lezing zegt vandaag: “God zal de dood voor eeuwig vernietigen en van alle aangezichten zal hij de tranen  wissen.” Het gaat over de dood. De dood is  misschien het enige taboe wat overgebleven is. We willen er eigenlijk niet aan denken

[Lees meer…]