De livestream op zondag 6 juni 09.30 uur, Voorganger Pastoor van Vliet, diaken Brink

De eucharistieviering komt vanuit de Sint Willibrorduskerk in Wassenaar.

De viering is mee te vieren op Youtube via deze link: https://youtu.be/Uoj9QY5t_PA

U kunt bijdragen aan de collecte via de Givt-app.

Nieuwe verruiming voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen.

De bisschoppen verruimen de richtlijnen voor kerkgebouwen die meer dan 300 reguliere zitplaatsen hebben. In deze kerken mag met ingang van 5 juni maximaal vijftien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn. In kerkgebouwen met minder dan 300 zitplaatsen wordt het aantal gelovigen dat bij een viering aanwezig kan zijn nu 50.

Dit betekent dat de volgende aantallen kerkgangers volgens de bisschoppen zijn toegestaan ( 15 % van aantal zitplaatsen)

JDD                60

WIO               87

LMG              50

DGH              82

JOZ                73

WIW              90

Voor alle kerkgebouwen geldt dat de genoemde maximum aantallen kerkgangers alleen kunnen worden toegelaten als de gelovigen onderling anderhalve meter afstand kunnen houden. Ook de andere basisregels uit het protocol zoals bijvoorbeeld de regels over vooraf reserveren, communie uitreiken, hygiëne en het dragen van mondkapjes blijven onverkort gelden.

[Lees meer…]

Preek pastoor Franken op 2 mei 2021

Jeroen Pauw negeerde het. Het journaal zweeg in alle talen. Hart van Nederland zei niets. Het was namelijk positief nieuws over de kerk. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde in 2014 dat uit onderzoek blijkt: Mensen  die naar de kerk gaan zijn…in het algemeen gelukkiger zijn dan mensen die niet gaan. Wist u dat? Een nieuwe manier om tegen de wereld aan te kijken.

[Lees meer…]

Beperkte verruiming voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen.

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. De verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen die meer dan 300 reguliere zitplaatsen hebben. In deze grote kerken mag met ingang van 29 april maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn. De huidige fase van de coronapandemie die als ‘zeer ernstig’ geldt, laat nog geen verdere versoepeling toe vinden de bisschoppen.

[Lees meer…]

Livestream zondag 2 mei 11:00 uur vanuit H. Willibrordkerk, Voorganger Kapelaan Plavcic

Eucharistieviering vanuit H. Willibrord kerk in Oegstgeest

Er is ook de mogelijkheid tot digitaal collecteren via de Givt-app. 

Volg de dienst via deze link: https://youtu.be/_-5QlY5qbnY

Preek pastoor Franken 25 april

“Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen”, zegt Jezus vandaag. Iemand zegt tegen me: “Vergelijkt Jezus ons nu met schapen ? Ons? Moderne mensen? Dat kan toch niet!” Dit is moeilijk voor ons. Want wij willen niet afhankelijk zijn.

[Lees meer…]

Preek van pastoor Franken met Pasen

Een waarschuwing: als u hoogtevrees krijg je koude rillingen van het volgende: Aan de top van een Empire State Building, 85 verdiepingen hoog, hangt een man aan een touw te bungelen. Zijn lichaam zit in een dwangbuis.  De wind blaast hem heen en weer. Beneden staat het verkeer stil. Iedereen kijkt met open mond naar boven. Kijk er hangt een mens. hij probeert los te komen. Oh ik kan het niet meer aanzien. Hij valt te pletter. Wacht even: Het is …Het is Harry Houdini.

[Lees meer…]

Kinderpassie met passie gezongen

In deze tijd van corona is er nog steeds weinig mogelijk voor alle koren. Waar kinderkoren meestal achterin de rij worden geplaatst, is het nu de tijd voor De Vrolijke Noot van parochiekern H. Joannes de Doper uit Katwijk om muzikaal op de voorgrond te treden. Zo is er soms toch nog een voordeel te halen uit deze nare periode. ‘Elk nadeel heeft zijn voordeel’, sprak Johan Cruijff ooit. Want de kinderen van De Vrolijke Noot mochten wel en hebben dus ook gerepeteerd de afgelopen maanden. En zo ontstond het idee om dit jaar in deze barre tijd een Kinderpassie online uit te gaan brengen!

Waar vieringen in de kerken tot op heden muzikaal gezien zijn uitgekleed met louter één enkele zanger of een kwartet kunt u nu weer genieten van het aanstekelijke enthousiasme van een heel kinderkoor. Via deze link kunt u online de Kinderpassie van kinderkoor De Vrolijke Noot van de parochiekern van de H. Joannes de Doper uit Katwijk met al uw zintuigen beleven: https://youtu.be/LGaeay7PHTU.

[Lees meer…]

Preek pastoor Franken bij de vijfde zondag van de veertigdagentijd.

Houdt God van mij? Hoeveel houdt Hij van mij? Vraagt u zich dat wel eens af? De laatste jaren hoor je steeds meer over bijna dood ervaringen. In die verhalen krijg je soms een wonderlijk antwoord op de vraag: houdt God van mij?

[Lees meer…]

Kijk ook naar de zesde uitzending van ‘Kerk van alle Kanten’ over ‘De Kerk als Kerk’

Vanuit de kerkelijke partijen wordt er in essentie anders gekeken naar een kerkgebouw dan de ‘buitenwereld’. Voor kerkgemeenschappen en –eigenaren is het kerkgebouw de plek waar de eredienst wordt uitgeoefend, het geloof wordt beleden. Het is een gebouw waarin het religieuze gebruik kan plaatsvinden. Naar de toekomst toe is daarom ook voor kerkelijke partijen voortgezet religieus gebruik met eventueel een bredere inzet de insteek. Deze uitzending op woensdag 24 maart van 15.15 -17:00 uur maakt deel uit van een reeks live-uitzendingen vanuit het programma Toekomst Religieus Erfgoed om alle kennis en ervaringen te delen en te verdiepen.

[Lees meer…]