Kloostermeerdaagse

Zoekt u inspiratie voor uw persoonlijke ontwikkeling en/of heeft u heeft behoefte aan een adempauze?  Vadere biedt met de kloostermeerdaagsen een verdiepend programma aan rondom verschillende thema’s waarin u uzelf kunt verdiepen in het kloosterleven én waarin thema’s uit het dagelijkse leven verdiept worden door middel van leuke werkvormen, workshops en gesprekken. Door het ritme van de dag kunt u aandacht geven aan datgene dat centraal staat in de kloosters zoals stilte, rust, bezinning en ontmoeting…

Vadere biedt verschillende programma’s met uiteenlopende thema’s.

Vadere bestaat uit verschillende professionals die ieder een eigen aandachtspunt hebben. Ons comité van aanbeveling bestaat uit mensen zoals Annemiek Schrijver, Inez van Oort, broeder Thomas Quartier en broeder Gerard Mathijsen. Zij onderschrijven het doel en de visie van Vadere.

Op dit moment worden er twee meerdaagsen aangeboden:

1.            ‘Ruimte nemen in je eigen tijd’. Vrijdag 18 oktober vanaf 14.00 tot zondag 20 oktober 14.00 uur, Abdij Koningshoeven te Tilburg

2.            ‘Omgaan met eigen verlieservaringen’, dinsdag 12 november vanaf 11.00 tot donderdag 14 november 10.00 uur, Abdij Lilbosch te Echt

Zie voor meer informatie www.vadere.nl . En zie ook: https://www.raadvankerken.nl/pagina/4098/kloosterervaring

Jeroensommegang 18 aug

Op zondag 18 augustus is de Jeroensommegang in Noordwijk.

Voor meer informatie zie op de site van Sint Willibrordus onder Bedevaarten.

Bestuursleden gezocht!

Het parochiebestuur is op zoek naar verschillende bestuursleden op vrijwillige basis.

Wij zijn een parochie die geloofwaardig en eerlijk wil zijn, een parochie van mensen. Een kerk die van mensen houdt, die troost, lacht en bemoedigt, een kerk van mensen die er voor elkaar zijn als het nodig is. Eenvoudig en nuchter. Ieder kan inbreng hebben en van iedereen wordt wat verwacht

Wij zijn op zoek naar bestuursleden die weten wat organiseren en aanpakken is, die soepel met vrijwilligers kunnen omgaan en hen op een effectieve manier kunnen aansturen, die met moderne communicatiemiddelen kunnen omgaan, die affiniteit hebben met het Rooms Katholieke geloof en die zich uitgedaagd voelen deze kerk in Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar gestalte te willen geven? Herkent u zich in dit profiel? Dan bent u misschien wel degene die wij zoeken! [Lees meer…]

Bedevaart naar Brielle

Op zaterdag 6 juli gaan wij vanuit alle parochiekernen naar Brielle om deel te nemen aan de Nationale Bedevaart ter gedachtenis aan de Martelaren van Gorcum.

Voor meer informatie zie op de site van Sint Willibrordus onder Bedevaarten.

Liduinaprocessie in Schiedam

In Schiedam zal voor de vijfde keer de processie van Sint Liduina worden gehouden. Op zondagmiddag 26 mei aanstaande zal opnieuw de Liduinaprocessie door de straten van Schiedam trekken.

Deze keer zal de Liduinaprocessie plaatsvinden in het Jaar van de Roepingen.

Programma: [Lees meer…]

Open Kloosterdag 19 mei

 op Zondag 19 mei  openen diverse kloosters in het hele land hun deuren. De zusters, paters en broeders nodigen u van harte uit. Ze gaan graag met u in gesprek over de vraag ‘Wat beweegt je’ 

Programma zusters Dominicanessen Huize Bijdorp , Veurseweg 3  – Voorschoten [Lees meer…]

Deurcollectes voor diaconie/vluchtelingen

In de 3 maanden tot 31 maart is € 451 opgehaald in de deurcollectes voor diaconie in de parochie. In dezelfde periode waren er uitgaven van € 126 ten behoeve van hulp aan vluchtelingen.

24 uur voor de Heer

Op vrijdag 29 om 9.00 uur tot zaterdag 30 maart om 9.00 uur is in onze parochie 24 uur non
stop Aanbidding van het Allerheiligste.
Jezus vraagt zijn leerlingen om trouw te blijven aan het gebed. Sinds 2015 is het initiatief “24 uur voor
de Heer” op verzoek van Paus Franciscus elk jaar onderdeel van de Veertigdagentijd als
voorbereiding op Pasen. De “24 uur voor de Heer” nodigt ertoe uit het sacrament van Boete en
Verzoening te vieren in een context van Eucharistische aanbidding. Parochie H. Augustinus sluit zich aan en geeft daarmee gehoor aan de oproep van de paus.

Wat is het?
 Gedurende 24 uur wordt het Allerheiligste uitgesteld en is gelegenheid voor Aanbidding.
 Tevens is er de mogelijkheid om het Sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen.
Waar?
 Sint Willibrorduskerk (Kerkstraat 77, Wassenaar) [Lees meer…]

Bedevaart naar Banneux in mei en juni

Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdom-Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco.

Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen.

Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux.

Tijdens de vijfdaagse bedevaart gaat er een speciaal team bestaande uit een priester, een arts, verpleegkundigen, helpsters en brancardiers met u mee, zodat u goed verzorgd bent.

Er zijn voldoende voorzieningen in de Hospitaliteit in Banneux aanwezig, ook als u van een rolstoel gebruik moet maken.

Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats: [Lees meer…]

Bedevaart naar Meersel-Dreef, Hoogstraten op 13 mei 2019

De bedevaart van de KBO Zuid-Holland zal dit jaar plaatsvinden op maandag 13 mei 2019. Dit jaar gaan we met de bus naar de mooie kloosterkerk in Meersel-Dreef, Hoogstraten bij de Nederlands-Belgische grens. Hier werd in 1687 een kapucijnenklooster gebouwd. Het klooster doet nu dienst als kapel waarin erediensten plaatsvinden en de bijbehorende kerk is parochiekerk geworden.
De dag begint met een gezamenlijke koffie en iets lekkers in taverne De Zevenster direct naast de kerk. Daarna vindt er een eucharistieviering plaats. Na de lunch in genoemde taverne staat het Plechtig Maria lof op het programma. Voordat de bus weer huiswaarts keert, wordt er gezamenlijk nog een kopje thee gedronken.

Voor deze bedevaart kunt u zich tot 29 april a.s. opgeven bij het bestuur van uw afdeling. [Lees meer…]