Parochie H. AugustinusPastoraal team


Pastoor Michel Hagen
Pastor Berry Lansbergen pr.
Diaken George Brink
Pastoraal werker Peter van Beurden
Pastoraal werker Truus WŁts
Pastoraal werker Dirk Gudde


Parochie

De parochie H. Augustinus bestaat sinds januari 2012 en is ontstaan door een fusie van de RK kerken in Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar.

Website

Deze website zal volgend jaar een geheel nieuwe opmaak krijgen. Voor informatie over de lokale activiteiten verwijzen we naar de websites van de parochiekernen hieronder.

Secretariaat

Secretariaat parochie H. Augustinus
Van Cranenburchlaan 31
2241 PJ Wassenaar

Bereikbaarheid

maandag tot woensdag van 9-17 uur,
dinsdag en donderdag van 9-15 uur en
vrijdag van 9-13 uur

Tel.:
Email:
Webpagina:
Bank:
06 - 10 75 65 65
secretariaat@parochie-augustinus.nl
www.parochie-augustinus.nl
NL89ABNA0507099729
ParochiekernenParochieblad De Augustinus


U kunt hier klikken voor de nummers:
Nummer 1 Januari 2015
Nummer 2 Februari 2015
Nummer 3 Maart 2015