Barmhartigheid, de musical

Op vrijdagavond 18 november spelen verteller Kees Posthumus en accordeonist Juul Beerda hun voorstelling ‘Barmhartigheid, de musical’ in de Liduinabasiliek in Schiedam.

Daarmee geven zij een slotakkoord voordat het jaar van de barmhartigheid op zondag 20 november wordt afgesloten. De zeven werken van barmhartigheid en een spannend liefdesverhaal vormen het uitgangspunt voor een levendige en bij vlagen vrolijke musical. Vorig jaar speelden Kees Posthumus en Juul Beerda met veel succes een andere gelegenheidsmusical, over Liduina.

‘Barmhartigheid, de musical’ begint om 20.00 uur in de Liduinabasiliek, Singel 104, 3112 GS te Schiedam. De toegangsprijs is € 5,–.

Filmpje Boete en verzoening

Bewust Katholiek heeft een filmpje gemaakt over het sacrament van Boete en verzoening.

Lees meer op de pagina Boete en verzoening en bekijk het filmpje.

Bruisende kerk

Zondag 30 oktober is in Gouda het congres Bruisende Kerk. Met het congres willen we jonge katholieken (18-38 jaar) inspireren en laten bruisen van de ideeën over de toekomst van de Kerk.

Herken je dit?

  • Je wilt graag iets doen met je geloof, maar je weet niet goed waar je moet beginnen;
  • Of, je bent al actief en je vindt het soms lastig om in de Kerk iets voor elkaar te krijgen, maar je wilt dat wel heel graag;
  • Je maakt je wel eens zorgen over de toekomst van de Kerk in Nederland.

Dan is dit congres echt iets voor jou!

Op het congres:

  • Laat je je inspireren door boeiende sprekers;
  • Ontdek je hoe je vanuit jouw kracht missionair kunt zijn;
  • Denk je samen na over de toekomst van de Kerk;
  • Leer je hoe je in een groep kunt bruisen van de goede ideeën;
  • Ontvang je de zegen.

Benieuwd wat we bedoelen met een bruisende kerk? Bekijk dan de blog: 50 eigenschappen van een bruisende Kerk.

Waar: Aalberseplein 2, in Gouda. Kosten €12,-; aanmelden via de website bewustkatholiek.nl

Leerhuis

Nog altijd worden “schepping” en “evolutie” tegenover elkaar gesteld. Vaak wordt “evolutie” als argument tegen geloof en God ingezet. Dit thema is nog steeds actueel. De discussie heeft echter sinds Darwin en het herdenkingsjaar niet stil gestaan. Vandaar een update.

De Augustinusparochie heeft daarom een Leerhuis georganiseerd. Drie avonden waarin het thema veelzijdig en met een nieuwe insteek belicht wordt. Plaats: Sion, Parklaan 28, 2241 XN Wassenaar

[Lees meer…]

Berne in debat op 15 okt

God & Kerken opnieuw doordacht.

Terwijl op veel plaatsen de afbrokkeling van kerken nog gaande is en de toekomst moeilijk te voorspellen, wordt langzamerhand zichtbaar dat het geloof in Nederland nieuwe, frisse wegen zoekt. Er is ruimte voor vernieuwing. Oude, overbodige vormen worden losgelaten; de verhoudingen tussen bijvoorbeeld katholiek en protestant en tussen kerkelijk en niet-kerkelijk zijn veranderd en wat overblijft is een nieuwe werkelijkheid waarin mensen met meer vrijheid en creativiteit gaan geloven.

De Abdij van Berne is graag een podium voor vernieuwing. Op 15 oktober organiseren de Abdij van Berne i.s.m. Berne Media een inspiratiemiddag over de kerk en de toekomst van het geloof. We staan stil bij nieuwe initiatieven die nu ontdekt en waargenomen worden.

Voor meer info zie de agenda

State of the Church

Op de startbijeenkomst van alle beheer- en pastoraatgroepen van onze parochie heeft pastoor Hagen de jaarlijkse State of the Church uitgesproken.

We zijn een kerkgemeenschap in transitie. Die transitie moet plaatsvinden in ons hoofd, in ons hart en vervolgens in onze handen.

De huidige paus Franciscus toont nu al de richting aan. Een arme Kerk, die als een veldhospitaal aanwezig is in een wereld zonder God. Een gemeenschap waarin geloof, hoop en liefde de dragende kracht is, met een liturgie, waarin de mens werkelijk tot ontmoeting komt met God. Innerlijkheid, zuiverheid en trouw tot in de dood, als onderscheidende kenmerken in een wereld die in zulke dingen niet meer gelooft. De transitie is al begonnen.

Lees hier de hele State of the Church terug.

 

Pastor Berry Lansbergen uitgezwaaid

Op zondag 28 augustus heeft de de parochie afscheid genomen van pastoor Berry Lansbergen die de parochie per 1 september verlaat.

In een feestelijke afscheidsviering in de H. Laurentiuskerk te Voorschoten werd pastor Lansbergen kort toegesproken door Astrid van der Valk, vicevoorzitter van het parochiebestuur.
Zij kenmerkte de pastor als een bescheiden, zeer betrouwbaar en zorgzame persoon en bedankte hem voor al zijn inzet en zorgzame betrokken heid voor de parochie. Als kadootje ontving pastor Lansbergen een sculptuur met de naam:

Beschermende zorg.  Zorg voor een samenleving waarin ieder er toe doet.”

Tot slot werd pastor Lansbergen door alle parochianen in de kerk uitgezwaaid, net als in de pausmis van 1928 toen er duizenden witte zakboekjes de paus toejuichten, memoreerde de vicevoorzitter.
Na afloop was er een gezellig samenzijn met een kop koffie en lekkernij. Daar spraak pastoor Michel Hagen een dankwoordje uit, zong pastoraal werker Peter van Beurden een levenslooplied en dankte ook de MOV pastor Lansbergen voor zijn diaconale activiteiten. Alle aanwezigen wensten de pastor alle goeds voor de toekomst. Het ga u goed, pastor Lansbergen!
IMG_5557 IMG_5451IMG_5549IMG_5534IMG_5528IMG_5546

Jaarprogramma van het Karmelitaans Centrum Haarlem

Jaarprogramma van het Karmelitaans Centrum Haarlem, plaats voor spiritualiteit, zingeving en levensverdieping 

“Mensen zoeken mensen om mee te praten over God weet wat: leven, leegte, verlangen en hoop…”

Deze woorden kunt u vinden op de voorkant van het jaarprogramma 2016-2017 van het Karmelitaans Centrum voor Spiritualiteit, kortweg KCS. Over deze en andere thema’s, die ons diepgaand raken in het leven, bieden wij een aantal programma’s aan. In een kleine groep gaan we een reeks gesprekken aan uitgaande van een boek, een film, muziek, gedichten of anderszins. U kunt kiezen uit een aantal cycli rond vroegere en hedendaagse mystici en filosofen uit oost en west, uit een aantal ontroerende films en over datgene wat ons schoonheid en troost biedt in het leven.

Deze en nog andere thema’s kunt u vinden in ons jaarprogramma 2016-2017 dat ook uitvoerig beschreven staat op onze website:  www.kcs-haarlem.nl

U kunt ook een boekje hiervan opvragen bij het secretariaat,Parkstraat 1, 2011KJ in Haarlem, vlakbij het station

telefoon: 0235248682 of per email: info@kcs-haarlem.nl

 

Een nieuwe priester voor de parochie H. Augustinus

Boris Plavčić (27 jaar) is afgelopen zaterdag 28 mei jl. door bisschop dr. J. van den Hende tot priester gewijd in de HH. Laurentius- en Elisabeth kathedraal te Rotterdam. In een indrukwekkende, pontificale hoogmis, legde de bischop hem de handen op.

wijding 2Priester wijding 1Priesterwijding

Boris Plavčić kreeg aan het eind van de viering, waarin hij werd gewijd, te horen dat hij benoemd is in de parochie H. Augustinus. Hij zal aan het pastoraal team worden toegevoegd. De leden van het pastoraal team en het parochiebestuur zijn blij met zijn benoeming. Plavčić  draaide al mee als diaken in het pastoraal team en is voor de parochianen inmiddels een bekend en geliefd gezicht. Als kapelaan Plavčić of kapelaan Boris is hij een welkome aanvulling aan het pastorale team.

Het persbericht van het Bisdom.

Geslaagd jubileum Pastoor Hagen

Op zondag 22 mei hebben we als parochie een geslaagd parochie feest gevierd rondom het 25 jarig jubileum van Pastoor Hagen.

IMG_6488

Zie hier de reportage die Midvliet TV hiervan gemaakt heeft.

En lees het persbericht.