Dank aan pastoraal werker Désirée Bühler

Op 17 januari is pastoraal werkster Désirée Bühler door de parochie bedankt voor haar inzet in de parochie gedurende 5 maanden in 2016.

Pastoraal werker
Naast bloemen, een kistje met een fles wijn en 2 glazen, heeft de vicevoorzitter van het parochiebestuur Astrid van der Valk haar een sculptuur als dank overhandigd. Het bronzen beeldje had als onderschrift: „Bij vele gelegenheden geven wij elkaar de hand. Op deze wijze drukken wij onze verbondenheid uit.” Een beeldje waar 2 mensen elkaar de hand schudden en een hand op de schouder.
Désirée was blij verrast en was er stil van (wat haar niet gauw overkomt). Désirée heeft intussen laten weten dat het een mooi plekje in haar huiskamer heeft gekregen, waar het beeldje herinnert aan een heel fijne en inspirerende tijd in onze parochie.

Actie Kerkbalans met klokgelui in Vlaardingen van start

De jaarlijkse Actie Kerkbalans gaat in 2017 op zaterdag 21 januari in Vlaardingen van start. Om 13.00 uur zal pastoor Dick van Klaveren, bekend van de zondagse televisiemissen vanuit Bodegraven, de klokken luiden van de Pax Christikerk aan de Reigerlaan 51 te Vlaardingen. Voor deze bijzondere gelegenheid zijn vrijwilligers en belangstellenden van harte uitgenodigd.

‘We kunnen het dienstwerk van de Kerk alleen maar doen van wat we mét elkaar bij elkaar brengen: onze inzet, bezieling én financiën’, zegt pastoor Van Klaveren. Elk jaar zetten zich, speciaal hiervoor, twee weken lang vele vrijwilligers in die in hun eigen woonplaats de Actie Kerkbalans organiseren en veelal bij alle parochianen langs gaan om de bijdrage op te halen. Zij zijn de mensen die in stad en dorp persoonlijk de brieven overhandigen van Actie Kerkbalans, de landelijke actie waarmee een financiële bijdrage wordt gevraagd voor de lokale geloofsgemeenschappen  in Nederland. Zo gaan ook de vrijwilligers uit Vlaardingen voor Kerkbalans.

Wij zijn aan zet [Lees meer…]

Boodschap van Paus Franciscus

logo-paus

De paus heeft een boodschap geschreven voor de mondiale dag van de migranten en vluchtelingen op 15 januari 2017

Lees zijn boodschap hier.

Alle goeds voor Truus Wüts!

bloemen-voor-truustruus-kado
Truus heeft 3 jaar gewerkt als pastoraal werker in onze parochie en heeft onze parochie per 1 november verlaten. Als dank voor haar inzet in het pastoraal team en als locatiereferent van parochiekern H. Joannes de Doper te Katwijk is zij op 18 november in de bloemetjes gezet. Pastoor Michel Hagen overhandigde aan Truus een prachtig bloemenboeket. Tevens ontving Truus een mooie sculptuur ter herinnering aan haar werkperiode in parochie H. Augustinus. De sculptuur betrof een uitbeelding van De Poort Naar Vernieuwing, een duiding op haar nieuwe levensfase, waar Truus bewust voor heeft gekozen. Truus was zeer geraakt door dit mooie geschenk van de parochie. Tot slot wensten pastoor Michel Hagen en vicevoorzitter Astrid van der Valk Truus alle goeds toe en een gezonde en gezegende toekomst!

Fondsenwerver gezocht!

De parochiebestuur vervult een veelheid aan taken. Daarbij is tot op heden eigenlijk de taak van “fondsenwerving” structureel niet ingevuld, terwijl we weten dat de opbrengsten uit de verschillende geldbronnen een dalende tendens vertonen. In de praktijk wordt deze bestuurlijke taak vaak door de financieel beheerders / penningmeester vervuld, voor zover hij/zij daar tijd voor heeft. Gezien het belang en de veelheid aan taken heeft het parochiebestuur erkend dat het wenselijk is hiervoor een volledige bestuursplaats in te ruimen met de functie van Portefeuillehouder Fondsenwerving

We zoeken iemand met bestuurlijke ervaring, kennis van (het functioneren van) de lokale katholieke gemeenschap en van financiën in brede zin en automatisering.

in het kort het functieprofiel met de volgende taken: [Lees meer…]

Filmpje Boete en verzoening

Bewust Katholiek heeft een filmpje gemaakt over het sacrament van Boete en verzoening.

Lees meer op de pagina Boete en verzoening en bekijk het filmpje.

Leerhuis

Nog altijd worden “schepping” en “evolutie” tegenover elkaar gesteld. Vaak wordt “evolutie” als argument tegen geloof en God ingezet. Dit thema is nog steeds actueel. De discussie heeft echter sinds Darwin en het herdenkingsjaar niet stil gestaan. Vandaar een update.

De Augustinusparochie heeft daarom een Leerhuis georganiseerd. Drie avonden waarin het thema veelzijdig en met een nieuwe insteek belicht wordt. Plaats: Sion, Parklaan 28, 2241 XN Wassenaar

[Lees meer…]

State of the Church

Op de startbijeenkomst van alle beheer- en pastoraatgroepen van onze parochie heeft pastoor Hagen de jaarlijkse State of the Church uitgesproken.

We zijn een kerkgemeenschap in transitie. Die transitie moet plaatsvinden in ons hoofd, in ons hart en vervolgens in onze handen.

De huidige paus Franciscus toont nu al de richting aan. Een arme Kerk, die als een veldhospitaal aanwezig is in een wereld zonder God. Een gemeenschap waarin geloof, hoop en liefde de dragende kracht is, met een liturgie, waarin de mens werkelijk tot ontmoeting komt met God. Innerlijkheid, zuiverheid en trouw tot in de dood, als onderscheidende kenmerken in een wereld die in zulke dingen niet meer gelooft. De transitie is al begonnen.

Lees hier de hele State of the Church terug.

 

Pastor Berry Lansbergen uitgezwaaid

Op zondag 28 augustus heeft de de parochie afscheid genomen van pastoor Berry Lansbergen die de parochie per 1 september verlaat.

In een feestelijke afscheidsviering in de H. Laurentiuskerk te Voorschoten werd pastor Lansbergen kort toegesproken door Astrid van der Valk, vicevoorzitter van het parochiebestuur.
Zij kenmerkte de pastor als een bescheiden, zeer betrouwbaar en zorgzame persoon en bedankte hem voor al zijn inzet en zorgzame betrokken heid voor de parochie. Als kadootje ontving pastor Lansbergen een sculptuur met de naam:

Beschermende zorg.  Zorg voor een samenleving waarin ieder er toe doet.”

Tot slot werd pastor Lansbergen door alle parochianen in de kerk uitgezwaaid, net als in de pausmis van 1928 toen er duizenden witte zakboekjes de paus toejuichten, memoreerde de vicevoorzitter.
Na afloop was er een gezellig samenzijn met een kop koffie en lekkernij. Daar spraak pastoor Michel Hagen een dankwoordje uit, zong pastoraal werker Peter van Beurden een levenslooplied en dankte ook de MOV pastor Lansbergen voor zijn diaconale activiteiten. Alle aanwezigen wensten de pastor alle goeds voor de toekomst. Het ga u goed, pastor Lansbergen!
IMG_5557 IMG_5451IMG_5549IMG_5534IMG_5528IMG_5546

Jaarprogramma van het Karmelitaans Centrum Haarlem

Jaarprogramma van het Karmelitaans Centrum Haarlem, plaats voor spiritualiteit, zingeving en levensverdieping 

“Mensen zoeken mensen om mee te praten over God weet wat: leven, leegte, verlangen en hoop…”

Deze woorden kunt u vinden op de voorkant van het jaarprogramma 2016-2017 van het Karmelitaans Centrum voor Spiritualiteit, kortweg KCS. Over deze en andere thema’s, die ons diepgaand raken in het leven, bieden wij een aantal programma’s aan. In een kleine groep gaan we een reeks gesprekken aan uitgaande van een boek, een film, muziek, gedichten of anderszins. U kunt kiezen uit een aantal cycli rond vroegere en hedendaagse mystici en filosofen uit oost en west, uit een aantal ontroerende films en over datgene wat ons schoonheid en troost biedt in het leven.

Deze en nog andere thema’s kunt u vinden in ons jaarprogramma 2016-2017 dat ook uitvoerig beschreven staat op onze website:  www.kcs-haarlem.nl

U kunt ook een boekje hiervan opvragen bij het secretariaat,Parkstraat 1, 2011KJ in Haarlem, vlakbij het station

telefoon: 0235248682 of per email: info@kcs-haarlem.nl