Lezing rouwverwerking

 Leven na Verlies, hoe kan je mensen daarbij helpen ?

Met deze titel: houdt prof. Dr. Manu Keirse een lezing over rouwverwerking tijdens een bijeenkomst op zondag 23 april aanstaande in het uitvaartcentrum Monuta Van der Togt Rodelaan 60 te Voorburg.

In Nederland geniet hij grote bekendheid vooral vanwege zijn boeiende manier van spreken over een moeilijk onderwerp als rouw. Deze middag is bedoeld voor nabestaanden, die persoonlijk betrokken zijn op het onderwerp en voor vrijwilligers en professionals die zich met rouwverwerking- en begeleiding bezig houden. Na de lezing is er gelegenheid om elkaar en de spreker tijdens een borrel informeel te ontmoeten.

Samenwerking:

Deze middag wordt georganiseerd door Monuta Van der Togt en het Landelijk Platform voor Rouw en Spiritualiteit. Het Platform is opgericht door lifecoach Paul Stolwijk te Den Haag. Deze lezing is GRATIS toegankelijk. Ook consumpties worden u gratis aangeboden. Aanmelden is noodzakelijk vanwege beperkt aantal beschikbare ( 80 ) plaatsen.

Locatie: Uitvaartcentrum Monuta Van der Togt, Rodelaan 60 te Voorburg 14. 00 uur – 17.00 uur. Inloop van 14.00 uur– 14.30 uur. Het programma begint exact om 14.30 uur.

Aanmelden Per email: p.stolwijk@online.nl opgave voor vrijdag 14 april 2017.

 

Afscheid Peter van Beurden

Op 12 februari naam Peter van Beurden afscheid als pastoraal werker van de parochie, dit gebeurde in een druk bezochte bijeenkomst in het Bondsgebouw in Voorschoten, voorafgegaan door een viering van Woord en Gebed.

Eerder was er al een afscheidsbijeenkomst geweest in Oegstgeest, waar hij de laatste jaren locatiereferent was. Hiermee neemt Peter van Beurden ook afscheid van een lang arbeidzaam leven, waarvan 24 jaar als pastoraal werker. Eerder was hij leraar en ziekenverzorger. In de vele liedjes, sketches en toespraken, zowel in Oegstgeest als bj het asfscheid in Voorschoten werden zijn kwaliteiten geroemd, waarbij zijn pastorale nabijheid, zijn grote inzet en zijn talige creativiteit eruit sprongen. (DG)

Stille Omgang 18/19 maart 2017

Mirakel van Amsterdam

Traditiegetrouw vertrekt er op zaterdagavond 18 maart een bus om 20.00 vanaf de H. Laurentiuskerk in Voorschoten, om 20:15 vanaf de St. Willibrorduskerk in Wassenaar en om 20:30 vanaf de

  1. Willibrorduskerk in Oegstgeest naar de OLV-kerk, Keizersgracht 220 in Amsterdam waar wij deelnemen aan de heilige mis als voorbereiding op de Stille Omgang. We starten de eeuwenoude route vanaf het Spui rond middernacht. De omgang duurt ongeveer 60 min. De bus terug vertrekt rond 01:00 uur weer uit Amsterdam. Deze reis kost € 15,= retour p.p.. Betaling bij voorkeur op bankrekeningnummer NL89ABNA0507099729 t.n.v. Parochie H. Augustinus o.v.v. Stille Omgang. Kinderen van 18 jaar of jonger: Gratis! Op de terugreis worden sap en broodjes geserveerd.

Reservering voor de busreis. Opgeven is belangrijk daar wij voor het reserveren van de bus en de consumpties rekening houden met het aantal te verwachte personen.

U kunt zich van een plaats verzekeren door u op te geven via erikvanblerk@hetnet.nl of via de intekenlijsten achterin de kerken met vermelding van uw naam, (mobiele) telefoonnummer en het aantal personen.

Geestelijke begeleiding is aanwezig.

Voor meer informatie zie bij Sint Willibrordus onder Bedevaarten. 

Teamleden lopen voor Syrië

Tijdens de City Pier City loop op 12 maart a.s lopen kapelaan Boris Plavcic, diaken George Brink en Pastoor Michel hagen samen met een aantal medewerkers en vrijwilligers van Kerk in Nood de halve marathon.

Hun doel is geld inzamelen voor kinderen in Syrië. De projecten die zij ermee steunen zijn o.a inenting tegen kinderziekten, overlevingspakketen en warme onderkomens. De parochie H. Augustinus sponsort Boris, George en Michel ook, U wordt ook gevraagd om te doneren. Doet u mee?

https://kerkinnood.nl/actueel/hardlopen-voor-kinderen-uit-syrie; Doneer veilig en snel met IDeal via de link.

Zelf overmaken kan natuurlijk ook het IBAN nummer is NL64 FVLB 0227 1754 84.

 

Regio bijeenkomst voor biddende moeders

Op zaterdag 18 maart wordt de regiobijeenkomst van de groepen Biddende Moeders in Zuid-Holland gehouden. Deze vindt plaats in Dordrecht, Nolensweg 8, het klooster van de Zusters Stella Matutina (Maria Morgenster).

De bijeenkomst is voor alle moeders (en vrouwen met een moederhart). Het is ook mogelijk om kennis te maken met dit initiatief dat zich over de hele wereld heeft verbreid.

Vanaf 9.45 uur is er ontvangst met koffie en thee. Om 10.00 starten we een korte introductie en het Mothers. Payers gebed, waarin we bidden voor onze (klein)kinderen. Daarna wordt er ingegaan op het thema “Wees dankbaar dat we er niet alleen voor staan en maar tijdelijk hoeders zijn van hun zielen” en is er ruimte voor uitwisseling en vragen. Na de lunch is er om 13.30 een afsluitende Eucharistieviering met pastoor Van der Mee als celebrant.

Info en/of aanmelding (ivm de lunch): Sylvia Maenhout 06-47133540 (tussen 20-21u), mothersprayers_nl@hotmail.com; zie ook: www.mothersprayers.org.

Dank aan pastoraal werker Désirée Bühler

Op 17 januari is pastoraal werkster Désirée Bühler door de parochie bedankt voor haar inzet in de parochie gedurende 5 maanden in 2016.

Pastoraal werker
Naast bloemen, een kistje met een fles wijn en 2 glazen, heeft de vicevoorzitter van het parochiebestuur Astrid van der Valk haar een sculptuur als dank overhandigd. Het bronzen beeldje had als onderschrift: „Bij vele gelegenheden geven wij elkaar de hand. Op deze wijze drukken wij onze verbondenheid uit.” Een beeldje waar 2 mensen elkaar de hand schudden en een hand op de schouder.
Désirée was blij verrast en was er stil van (wat haar niet gauw overkomt). Désirée heeft intussen laten weten dat het een mooi plekje in haar huiskamer heeft gekregen, waar het beeldje herinnert aan een heel fijne en inspirerende tijd in onze parochie.

Actie Kerkbalans met klokgelui in Vlaardingen van start

De jaarlijkse Actie Kerkbalans gaat in 2017 op zaterdag 21 januari in Vlaardingen van start. Om 13.00 uur zal pastoor Dick van Klaveren, bekend van de zondagse televisiemissen vanuit Bodegraven, de klokken luiden van de Pax Christikerk aan de Reigerlaan 51 te Vlaardingen. Voor deze bijzondere gelegenheid zijn vrijwilligers en belangstellenden van harte uitgenodigd.

‘We kunnen het dienstwerk van de Kerk alleen maar doen van wat we mét elkaar bij elkaar brengen: onze inzet, bezieling én financiën’, zegt pastoor Van Klaveren. Elk jaar zetten zich, speciaal hiervoor, twee weken lang vele vrijwilligers in die in hun eigen woonplaats de Actie Kerkbalans organiseren en veelal bij alle parochianen langs gaan om de bijdrage op te halen. Zij zijn de mensen die in stad en dorp persoonlijk de brieven overhandigen van Actie Kerkbalans, de landelijke actie waarmee een financiële bijdrage wordt gevraagd voor de lokale geloofsgemeenschappen  in Nederland. Zo gaan ook de vrijwilligers uit Vlaardingen voor Kerkbalans.

Wij zijn aan zet [Lees meer…]

Boodschap van Paus Franciscus

logo-paus

De paus heeft een boodschap geschreven voor de mondiale dag van de migranten en vluchtelingen op 15 januari 2017

Lees zijn boodschap hier.

Alle goeds voor Truus Wüts!

bloemen-voor-truustruus-kado
Truus heeft 3 jaar gewerkt als pastoraal werker in onze parochie en heeft onze parochie per 1 november verlaten. Als dank voor haar inzet in het pastoraal team en als locatiereferent van parochiekern H. Joannes de Doper te Katwijk is zij op 18 november in de bloemetjes gezet. Pastoor Michel Hagen overhandigde aan Truus een prachtig bloemenboeket. Tevens ontving Truus een mooie sculptuur ter herinnering aan haar werkperiode in parochie H. Augustinus. De sculptuur betrof een uitbeelding van De Poort Naar Vernieuwing, een duiding op haar nieuwe levensfase, waar Truus bewust voor heeft gekozen. Truus was zeer geraakt door dit mooie geschenk van de parochie. Tot slot wensten pastoor Michel Hagen en vicevoorzitter Astrid van der Valk Truus alle goeds toe en een gezonde en gezegende toekomst!

Fondsenwerver gezocht!

De parochiebestuur vervult een veelheid aan taken. Daarbij is tot op heden eigenlijk de taak van “fondsenwerving” structureel niet ingevuld, terwijl we weten dat de opbrengsten uit de verschillende geldbronnen een dalende tendens vertonen. In de praktijk wordt deze bestuurlijke taak vaak door de financieel beheerders / penningmeester vervuld, voor zover hij/zij daar tijd voor heeft. Gezien het belang en de veelheid aan taken heeft het parochiebestuur erkend dat het wenselijk is hiervoor een volledige bestuursplaats in te ruimen met de functie van Portefeuillehouder Fondsenwerving

We zoeken iemand met bestuurlijke ervaring, kennis van (het functioneren van) de lokale katholieke gemeenschap en van financiën in brede zin en automatisering.

in het kort het functieprofiel met de volgende taken: [Lees meer…]