Bedevaart naar de Heilige Liduina van Schiedam

Dit jaar wordt het Liduinafeest op zondag 1 mei gevierd. In het Heilig Jaar staat op deze feestdag de barmhartigheid centraal. Deze bedevaart kan op eigen gelegenheid worden gemaakt.

Programma

10.30 uur: Plechtige Hoogmis m.m.v. het herenkoor In Honorem Dei en het dameskoor Jubilatio. Er is kindernevendienst. Liduina Basiliek Singel 104 Schiedam.

12.00 uur: Koffie, thee en gelegenheid een (zelf meegebrachte) lunch te gebruiken in het parochiehuis de Wilgenburg.

13.15 uur: Gebedsdienst voor aanvang van de processie.

14.00 uur:  Processie met de relieken van Liduina door de straten van Schiedam, langs plaatsen uit het leven en uit de verering van Liduina; met om circa 14.30 uur een korte gebedsdienst in de Grote of Sint-Janskerk.

15.15 uur: Koffie en thee in de Wilgenburg.

16.00 uur: Vespers en plechtig Lof met uitstelling van het Allerheiligste met medewerking van de Broederschap en de koren In Honorem Dei en Jubilatio.

Sluiting van De Moeder Gods kerk

 

Glas in lood raam

Onder grote belangstelling is in de Moeder Godskerk de laatste eredienst gehouden. Na de dienst werden sacrale voorwerpen in processie naar de H. Laurentiuskerk gebracht.

Enkele honderden parochianen en andere belangstellenden waren hierbij aanwezig.

Lees het uitgebreide verslag op de site van H. Laurentius

 

Zomerkampen

Foto Kinderkamp

Zomerkampen Bisdom Rotterdam: inschrijven tot 10 juni

Al ruim 30 jaar organiseert het Bisdom Rotterdam zomerkampen voor kinderen en jongeren. Een week waarin het geloof wordt gedeeld, in een mooie afwisseling tussen sport, spel en inhoud.

Er worden drie kampen georganiseerd, voor verschillende leeftijden:

Kinderkamp: 8-12 jaar
Tienerkamp: 13-14 jaar en
Jongerenkamp: 15-17 jaar

Elk kamp heeft zijn eigen kleur, maar wat overeenkomt is het katholieke geloof. Dit krijgt de dag door vorm, in het bijzonder tijdens de dagopening en de dagsluiting. Tijdens de week is er een viering, die we samen voorbereiden. Daarnaast is er veel ruimte voor sport, spel en andere activiteiten. Het thema van de zomerkampen is ‘Een tweede kans’. Hierin staat het verhaal van Jona centraal.

De prijs voor het kamp dekt alle kosten: huisvesting, maaltijden, activiteiten.
Kinderkamp: 10 – 16 juli 2016. Het kamp vindt plaats in Gemert en kost € 120
Tienerkamp: 17 – 23 juli 2016. Het kamp wordt georganiseerd in Vinkeveen en kost € 130,-.
Jongerenkamp: 10 – 16 juli 2016. Het kamp vindt plaats in Roosendaal en kost € 140,-.

Meer informatie en de folder is te vinden op www.bisdomrotterdam.nl/zomerkampen, of neem contact op met Fredi Hagedoorn-Timmermans, pastorale dienstverlening Bisdom Rotterdam, via pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl of 010-2815184.

Pinkstervoettocht van de Franciscaanse Beweging

Er is geen weg naar vrede, vrede is de weg
47ste Pinkstervoettocht van de Franciscaanse Beweging

Het is tijd voor vrede, vindt de Franciscaanse Beweging. De Franciscaanse Beweging (FB) organiseert daarom in het Pinksterweekend, van 13 tot en met 16 mei, een Pinkstervoettocht die in het teken van vrede staat. De driedaagse voettocht is zowel een vredesmanifestatie als een bezinnende voettocht. Door de vreedzame activiteit van het lopen komt men automatisch tot reflectie. Met deze combinatie van persoonlijk en maatschappelijk betrokken zijn, vraagt de FB aandacht voor de vrede. [Lees meer…]

Persbericht sluiting De Moeder Godskerk

Een markant gebouw in Voorschoten, De Moeder Godskerk in de wijk Boschgeest, wordt gesloten.

Het is al bijna acht jaar geleden, december 2007, dat het toenmalige kerkbestuur van de parochie van de H. Laurentius en De Moeder Gods aan de bisschop van Rotterdam heeft gevraagd De Moeder Godskerk aan de eredienst te onttrekken “op een daartoe geëigend moment”. In december 2008 heeft de bisschop ingestemd met de onttrekking. De planning was dat De Moeder Godskerk gesloten zou worden als de nieuwbouw van het Bondsgebouw bij de H. Laurentiuskerk zou zijn afgerond. Dat is nu het geval.

Sluiting van een kerk is een ingrijpend gebeuren. [Lees meer…]

Mothers Prayers

Op zaterdag 9 april worden moeders en vrouwen met een moederhart uitgenodigd op de regionale dag van Mothers Prayers. Voor kennismaking, ontmoeting en inspiratie van biddende moeders in het bisdom Rotterdam. In het bisdom zijn een tiental biddende moeder groepen en Mothers Prayers kan moeders helpen bij het opstarten van een nieuwe groep.

Thema: vraag om een zachte liefdevolle houding

Locatie: in de pastoriezaal naast de St. Barnabaskerk, Grote Haven 10, 2851 BM Haastrecht
Programma: Er is mogelijkheid om de eucharistie mee te vieren om 9:30.
10:00 inloop met koffie/thee
10:30 Inleiding uitwisseling en ontmoeting
12:00 Lunch
13:00 Mothers Prayers gebed en afsluiting

Info en aanmelding : Sylvia Maenhout
sylvia3koningen@gmail.com of Netherlands@motherprayers.org

www.mothers prayers.org

Heilig jaar en 60 jaar bisdom Rotterdam

Het bisdom Rotterdam viert het 60-jarig jubileum in het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. Op zaterdag 6 februari komen bijna 700 mensen bijeen in de kathedraal in Rotterdam voor een eucharistieviering. Bisschop Van den Hende preekt over de Kerk als netwerk van liefde. De vraag wat je kunt doen in liefde en barmhartigheid krijgt een concrete vertaling in de collecte voor de inwoners van Aleppo, via Caritas Syrië.

Zie hier het filmpje op YouTube.

Lees meer over het jubileum in het parochieblad van Maart op pagina 6.

 

Vrijdagen van Barmhartigheid

Druk, druk, druk…waar kan ik tot rust komen? Waar kan ik mijzelf zijn en alle zorgen loslaten? Dit kan bij de Heer in de stilte van het gebed.

In de drukte van ons dagelijks leven kan dit lastig zijn. In onze parochie is er nu dicht bij huis de mogelijkheid voor een mini retraite op de vrijdagavonden.In het Jaar van de Barmhartigheid wordt de Sint Willibrordus kerk in Wassenaar in de periode van 5 februari tot 20 november elke vrijdagavond van 20:00 tot 22:00 uur open gesteld en is er Eucharistische Aanbidding.

Heilig hart

Op de eerste vrijdag van de maand is er van 20:00 tot 21:00 begeleide Aanbidding met korte schriftlezingen en liederen. Tussen 21:00 en 22:00 is er dan weer stille Aanbidding.

De ideale kans om innerlijk tot rust te komen. Meer informatie in de folder

 

Actie Kerkbalans van start

kerkbalans

Van zondag 17 tot en met 31 januari gaan duizenden vrijwilligers op pad: de mensen die in stad en dorp persoonlijk de brieven overhandigen van Actie Kerkbalans, de landelijke actie waarmee een financiële bijdrage wordt gevraagd voor de lokale kerken in Nederland.

Actie Kerkbalans is – letterlijk – ingeluid op zaterdag 16 januari. Om exact twaalf uur luidden in heel Nederland de kerkklokken, in het bisdom Rotterdam de klokken van de Maria van Jessekerk in Delft. Het luiden van de klokken werd gedaan op diverse plaatsen door prominente Nederlanders die zo aandacht vroegen voor de rol van de kerk in de Nederlandse samenleving en met het inluiden, het startschot gaven voor de actie. In Delft was het Prof. Paul van Geest die de klokken in gang zette.

Ook in onze parochie is de actie gestart, doet u mee?

 

Pastorale team

Nieuwe diaken

Op 8 november jl. heeft Mgr. van den Hende Boris Plavčić tot transeunt diaken gewijd. Hij maakte ook zijn zending bekend: onze parochie! Diaken Plavčić proficiat en van harte welkom in de parochie H. Augustinus!