Informatiebijeenkomst over geldwerving

Op woensdagavond 20 mei was er een bijeenkomst omtrent geldwerving door het bisdom georganiseerd in de Church of Our Saviour in Den Haag.
De parochie H. Augustinus was vertegenwoordigd door Gabrie Lansbergen, Hans Overgaag, Henk Otterloo, Mike Emmerson en Astrid van der Valk.
Het doel van de avond was het verzamelen van praktische tips om het geefgedrag voor actie Kerkbalans positief te beïnvloeden.

Priester- en diakenwijding in het bisdom Rotterdam

Op zaterdag 30 mei zal de bisschop van Rotterdam, Mgr. Van den Hende, door handoplegging en gebed Bertran van Paassen tot priester wijden voor het bisdom Rotterdam. In dezelfde viering zal de bisschop Frank Steijger tot diaken wijden van het bisdom Rotterdam.

Bertran van Paassen zal als priester werkzaam zijn in het pastoraal team van de parochie St Jan de Doper (Bodegraven, Boskoop, Gouda, Moordrecht, Reeuwijk, Waddinxveen), waar hij nu diaken is. Diaken Steijger zal werkzaam zijn in het pastoraat ten behoeve van de krijgsmacht (legerordinariaat).

De wijdingen vinden plaats tijdens de eucharistieviering om 11.00 uur in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal, Mathenesserlaan 305 te Rotterdam. Gelovigen zijn van harte uitgenodigd voor deze bijzondere gelegenheid.

Bisschop Van den Hende vraagt om gebed voor de wijdelingen in deze tijd van voorbereiding. “Het blijft een genade Gods om nieuwe wijdelingen te mogen verkrijgen voor de Kerk van Rotterdam,” aldus de bisschop.

Het is de tweede priesterwijding in korte tijd voor het bisdom Rotterdam. Op zaterdag 15 november 2014 wijdde Mgr. Van den Hende door handoplegging en gebed Bouke Bosma tot priester voor het bisdom Rotterdam.  Er zijn nu 4 priesterstudenten voor het bisdom Rotterdam. Daarnaast zijn er 5 diakenkandidaten in opleiding.

Bertran van Paassen en Frank Steijger ontvingen hun vorming via Centrum Vronesteyn, het centrum voor de priesteropleiding en de diakenopleiding in het bisdom Rotterdam.

Nieuw algemeen kerkhofreglement

Per 1 mei 2015 is een nieuw kerkhofreglement voor alle kerkhoven van kracht geworden ter vervanging van het gezamenlijke kerkhofreglement van 6 maart 2013.

Het nieuwe reglement is vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d. 7 januari 2015 en goedgekeurd door de bisschop van Rotterdam d.d. 5 februari 2015 (nr. BM 2015-558) en van toepassing verklaard met ingang van 1 mei 2015. Er zijn enkele aanvullingen opgenomen.

In verband met de bouw van een ossuarium op het kerkhof ‘In Loco Pascuae’, gelegen bij de kerk De Goede Herder, Stoeplaan 2 te Wassenaar is het artikel 32 toegevoegd.

In het nieuwe reglement is tevens artikel 31 toegevoegd, waarin de Priestergraven zijn opgenomen.

U kunt het nieuwe regelement HIER downloaden. De begeleidende brief aan rechthebbenden bij gewijzigd KHR mei 2015 kunt u lezen door op de link te klikken.

Een kopie kan desgewenst ook gevraagd worden via het centrale secretariaat.

 

Inwijding gedenkmonument

Op zondag 26 april is op het kerkhof “In Loco Pascuae” bij de Goede herder kerk het gedenkmonument bestaande uit een kelder en een gedenkmuur ingewijd door Pastoor Hagen.

IMG_1214 IMG_1217 IMG_1223

Kerala project

In de afgelopen veertigdagentijd is er op allerlei plaatsen in de Augustinus parochie hard getrokken aan het vastenactie project Kerala. U weet wel de inzet voor onze projecten in de Zuid Indiase deelstaat Kerala om arme kinderen te laten doorleren, vrouwen met een naaimachine leren omgaan om thuis verder aan het werk te kunnen en de support van de boekdrukkerij die goedkoop schoolmateriaal maakt.

Via allerlei acties en de olifant is heel veel geld opgehaald. We komen al in de richting van zeven duizend euro, waarmee we bijna bij onze doelstelling van achtduizend komen.

Binnenkort zal het eindbedrag van de vastenactie bekend worden gemaakt. Voor nu alvast dank aan alle mensen die de vastenactie geduwd hebben en een ieder die de projecten met gulle gaven gesponsoord hebben. Dank!

Discussie avond over familie synode

Op 12 feb vond in Sion een discussie avond plaats over de vragen die gesteld zijn als input voor de familiesynode.

In 4 groepen onder leiding van een lid van het pastorale team werden de verschillende vragen besproken, na een uur werd er vanuit iedere groep een terugkoppeling gegeven naar de andere groepen. Met alle input van de 4 groepen zal het pastorale team de vragen verder invullen en inleveren bij het bisdom Rotterdam dat dit door zal sturen naar het Vaticaan.

Bestuurslid benoemd in de REA

Bisschop van den Hende heeft met ingang van 1 januari 2015 mevrouw van der Valk benoemd tot lid van de Raad voor Economische Aangelegenheden (REA). De benoeming is voor een eerste periode van vijf jaar. “We staan als Kerk van het bisdom Rotterdam in de komende jaren voor grote uitdagingen, ook in financieel opzicht, en uw bijdrage aan de vorming van ons diocesane beleid kan dan ook van grote waarde zijn”, schreef de bisschop als toelichting in de benoemingsbrief. De REA is een belangrijk adviesorgaan voor het bisdombestuur.

Parochieblad aangeboden aan de burgemeesters

De parochie van de H. Augustinus, met drie jaarringen, verspreid over Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar met zes kernen en zeven kerken heeft een nieuw gezamenlijk parochieblad, genaamd ‘De Augustinus’. Waar je trots op bent, wil je laten zien. Het eerste nummer werd daarom aangeboden aan de burgemeesters van deze plaatsen.

Pastoor Michel Hagen en vicevoorzitter Astrid van der Valk van het parochiebestuur van de H. Augustinus gingen bij alle burgervaders langs.

De jonge parochie H. Augustinus acteert niet naar binnen, maar de vensters naar de buitenwereld gaan open. Trots wordt daarom het eerste nummer van ‘De Augustinus’ aan de vier burgervaders aangeboden.

‘Veranderen’ is het moeilijkste Nederlandse werkwoord, en dat is zeker op de keuze voor een gezamenlijk parochieblad van toepassing. Pastoor Hagen legde uit wat er zoal in twee jaar is besproken en gerealiseerd om tot een eerste uitgave in december 2014 te kunnen komen.

Hagen: ‘Het blad komt maandelijks uit en met het inmiddels opgebouwde enthousiasme gaan het zeker prachtige uitgaves worden, waar vele parochianen naar uit kijken.’

Het bezoek werd door de burgervader zeer op prijs gesteld.

Parochieblad aangeboden aan de Bisschop

De parochie van de H. Augustinus, heeft een nieuw gezamenlijk parochieblad, genaamd ‘De Augustinus’. Waar je trots op bent, wil je laten zien. Het eerste nummer werd door vice-voorzitter Astrid van der Valk aangeboden aan bisschop van den Hende.

biscchop

De parochie H. Augustinus acteert niet naar binnen, maar de vensters naar de buitenwereld gaan open. Trots wordt daarom het eerste nummer van ‘De Augustinus’ ook aan de vier burgervaders aangeboden.

Naast de lokale pers heeft De Augustinus het ook landelijk “gehaald” met een stukje in Elsevier.

elsevier