Sint Jeroensommegang en opening heilige deur

Op 21 aug is de jaarlijkse Sint Jeroensommegang in Noordwijk, met aansluitend de Eucharistieviering met hoofdcelebrant Mgr. Van den Hende en het openen van de Heilige Deur. Zie voor meer informatie de Agenda.

Een nieuwe priester voor de parochie H. Augustinus

Boris Plavčić (27 jaar) is afgelopen zaterdag 28 mei jl. door bisschop dr. J. van den Hende tot priester gewijd in de HH. Laurentius- en Elisabeth kathedraal te Rotterdam. In een indrukwekkende, pontificale hoogmis, legde de bischop hem de handen op.

wijding 2Priester wijding 1Priesterwijding

Boris Plavčić kreeg aan het eind van de viering, waarin hij werd gewijd, te horen dat hij benoemd is in de parochie H. Augustinus. Hij zal aan het pastoraal team worden toegevoegd. De leden van het pastoraal team en het parochiebestuur zijn blij met zijn benoeming. Plavčić  draaide al mee als diaken in het pastoraal team en is voor de parochianen inmiddels een bekend en geliefd gezicht. Als kapelaan Plavčić of kapelaan Boris is hij een welkome aanvulling aan het pastorale team.

Het persbericht van het Bisdom.

Geslaagd jubileum Pastoor Hagen

Op zondag 22 mei hebben we als parochie een geslaagd parochie feest gevierd rondom het 25 jarig jubileum van Pastoor Hagen.

IMG_6488

Zie hier de reportage die Midvliet TV hiervan gemaakt heeft.

En lees het persbericht.

 

Pastor Peter van Beurden hervat zijn werkzaamheden

In de afgelopen weken is pastor Van Beurden weer aan de slag gegaan en heeft wat rondgesnuffeld op de pastorie. Na de Pinksteren zal hij zijn werk op maandag, dinsdag en donderdag weer hervatten. Hij bouwt dat rustig op tot en met de vakantie tijd. Eind augustus zal bekeken worden of full time werken mogelijk is.

Pastor van Beurden wenst graag tot en met februari 2017 zijn rol als pastoraal werker bij ons in te vullen. Per 1 maart 2017 zet hij echter een punt achter zijn werkzaam leven, dat dan inmiddels 40 jaren telt.

We zien uit naar een ruim half jaar van weer prettige en inspirerende samenwerking.

Persbericht priesterjubileum

Lees ook het Persbericht jubileum pastoor Hagen

Priesterjubileum in onze parochie H. Augustinus

PastoorMichel.foto

Op 22 mei 2016 viert onze pastoor Michel Hagen zijn 25 jarig priesterjubileum. De H. Mis uit dankbaarheid vindt op die zondag plaats om 14.30 uur in de H. Laurentiuskerk te Voorschoten. Aansluitend is het feest in het Bondsgebouw naast de kerk aan de Leidseweg 100, 2251 LG Voorschoten, alwaar u pastoor Hagen kunt feliciteren met zijn zilveren priesterjubileum.
Het parochiebestuur van de H. Augustinus nodigt u hierbij van harte uit om bij bovengenoemde feestelijkheden aanwezig te zijn.

PROGRAMMA PAROCHIEFEEST “GEMEENSCHAP” OP ZONDAGMIDDAG 22 MEI

14:30 uur Plechtige Eucharistieviering bij gelegenheid van het 25-jarig priesterjubileum van pastoor Michel Hagen
Kerk:            H. Laurentius, Leidseweg 98, 2251 LG Voorschoten
Hoofdcelebrant:  pastoor Michel Hagen
Concelebranten:  diverse priesters en diakens
Koren:           Jubileumkoor o.l.v. Richard Bot
Kinderkoor De Vrolijke Noot o.l.v. Agnes Bol
Collecte:        ter dekking van de kosten van dit jubileum
KWD:             Kinderwoorddienst en crèche

16:00 -18:00 uur  Feestelijk samenzijn voor parochianen en genodigden
Locatie:                  Bondsgebouw, Leidseweg 100, 2251 LG Voorschoten
Ceremoniemeester:      Dirk Gudde (dirkgudde@parochie-augustinus.nl)
Feest:                    Met koffie, thee, en drankjes, en aangekleed met hapjes speciaal verzorgd door vrijwilligers uit elke parochiekern.
Voor de kinderen:         Er is een springkussen en lekkers!

Sluiting van De Moeder Gods kerk

 

Glas in lood raam

Onder grote belangstelling is in de Moeder Godskerk de laatste eredienst gehouden. Na de dienst werden sacrale voorwerpen in processie naar de H. Laurentiuskerk gebracht.

Enkele honderden parochianen en andere belangstellenden waren hierbij aanwezig.

Lees het uitgebreide verslag op de site van H. Laurentius

 

Zomerkampen

Foto Kinderkamp

Zomerkampen Bisdom Rotterdam: inschrijven tot 10 juni

Al ruim 30 jaar organiseert het Bisdom Rotterdam zomerkampen voor kinderen en jongeren. Een week waarin het geloof wordt gedeeld, in een mooie afwisseling tussen sport, spel en inhoud.

Er worden drie kampen georganiseerd, voor verschillende leeftijden:

Kinderkamp: 8-12 jaar
Tienerkamp: 13-14 jaar en
Jongerenkamp: 15-17 jaar

Elk kamp heeft zijn eigen kleur, maar wat overeenkomt is het katholieke geloof. Dit krijgt de dag door vorm, in het bijzonder tijdens de dagopening en de dagsluiting. Tijdens de week is er een viering, die we samen voorbereiden. Daarnaast is er veel ruimte voor sport, spel en andere activiteiten. Het thema van de zomerkampen is ‘Een tweede kans’. Hierin staat het verhaal van Jona centraal.

De prijs voor het kamp dekt alle kosten: huisvesting, maaltijden, activiteiten.
Kinderkamp: 10 – 16 juli 2016. Het kamp vindt plaats in Gemert en kost € 120
Tienerkamp: 17 – 23 juli 2016. Het kamp wordt georganiseerd in Vinkeveen en kost € 130,-.
Jongerenkamp: 10 – 16 juli 2016. Het kamp vindt plaats in Roosendaal en kost € 140,-.

Meer informatie en de folder is te vinden op www.bisdomrotterdam.nl/zomerkampen, of neem contact op met Fredi Hagedoorn-Timmermans, pastorale dienstverlening Bisdom Rotterdam, via pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl of 010-2815184.

Persbericht sluiting De Moeder Godskerk

Een markant gebouw in Voorschoten, De Moeder Godskerk in de wijk Boschgeest, wordt gesloten.

Het is al bijna acht jaar geleden, december 2007, dat het toenmalige kerkbestuur van de parochie van de H. Laurentius en De Moeder Gods aan de bisschop van Rotterdam heeft gevraagd De Moeder Godskerk aan de eredienst te onttrekken “op een daartoe geëigend moment”. In december 2008 heeft de bisschop ingestemd met de onttrekking. De planning was dat De Moeder Godskerk gesloten zou worden als de nieuwbouw van het Bondsgebouw bij de H. Laurentiuskerk zou zijn afgerond. Dat is nu het geval.

Sluiting van een kerk is een ingrijpend gebeuren. [Lees meer…]

Heilig jaar en 60 jaar bisdom Rotterdam

Het bisdom Rotterdam viert het 60-jarig jubileum in het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. Op zaterdag 6 februari komen bijna 700 mensen bijeen in de kathedraal in Rotterdam voor een eucharistieviering. Bisschop Van den Hende preekt over de Kerk als netwerk van liefde. De vraag wat je kunt doen in liefde en barmhartigheid krijgt een concrete vertaling in de collecte voor de inwoners van Aleppo, via Caritas Syrië.

Zie hier het filmpje op YouTube.

Lees meer over het jubileum in het parochieblad van Maart op pagina 6.