Website H.Augustinus in Wassenaarse krant

De vernieuwde website van de parochie heeft inmiddels ook de lokale krant gehaald.

Lees het artikel: Website Augustinus in Wassenaarse krant 29 jul 2015

Dirk Gudde Voorzitter landelijke Raad van Kerken

Raad van Kerken

Pastoraal werker Dirk Gudde is door de landelijke Raad van Kerken voor vier jaar benoemd tot voorzitter. Hij was al langer betrokken bij het werk van de Raad.

Dirk Gudde: “Het is een eervolle benoeming. Oecumene heeft al sinds mijn theologiestudie mijn grote belangstelling. Ik voel het ook echt als een belangrijke opdracht van de Heer aan de kerk om te blijven werken aan de eenheid van het christendom.

Door deze benoeming zal Dirk vanaf 1 oktober één dag per week minder beschikbaar zijn voor zijn werk in de parochie van de H. Augustinus.

Alle websites nieuwe huisstijl

WebsiteAlle websites van de parochiekernen zijn inmiddels in de huisstijl van de H. Augustinus overgezet. Een hele klus voor alle beheerders die de informatie uit de oude sites over moesten zetten naar de nieuwe omgeving.
Alle sites van de parochiekern met informatie, nieuwsberichten en vieringen overzichten staan nu samen op een omgeving. Dat maakt vervanging bij ziekte of vakantie van een webredacteur en het centrale beheer makkelijker.

Alle vieringen en activiteiten (agenda) worden nu op de centrale site van H.Augustinus gegroepeerd getoond zodat u als parochiaan een totaal overzicht heeft.

 

 

Diamanten Priesterfeest

van Bockxmeer

Op Zondag 31 mei viert Pastor Cees van Bockxmeer zijn 60 jarig priesterjubileum in de Sint Jozefkerk te Wassenaar. De viering begint om 11 uur en na afloop kunt u de jubilaris feliciteren.

In de middag is er ter ere van Pastor Bockxmeer een concert van het Hoorns Byzantijns mannenkoor. Aanvang 15:00, entree € 5,00

U bent van harte uitgenodigd om deze feestdag mee te komen vieren.

Informatiebijeenkomst over geldwerving

Op woensdagavond 20 mei was er een bijeenkomst omtrent geldwerving door het bisdom georganiseerd in de Church of Our Saviour in Den Haag.
De parochie H. Augustinus was vertegenwoordigd door Gabrie Lansbergen, Hans Overgaag, Henk Otterloo, Mike Emmerson en Astrid van der Valk.
Het doel van de avond was het verzamelen van praktische tips om het geefgedrag voor actie Kerkbalans positief te beïnvloeden.

Nieuw algemeen kerkhofreglement

Per 1 mei 2015 is een nieuw kerkhofreglement voor alle kerkhoven van kracht geworden ter vervanging van het gezamenlijke kerkhofreglement van 6 maart 2013.

Het nieuwe reglement is vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d. 7 januari 2015 en goedgekeurd door de bisschop van Rotterdam d.d. 5 februari 2015 (nr. BM 2015-558) en van toepassing verklaard met ingang van 1 mei 2015. Er zijn enkele aanvullingen opgenomen.

In verband met de bouw van een ossuarium op het kerkhof ‘In Loco Pascuae’, gelegen bij de kerk De Goede Herder, Stoeplaan 2 te Wassenaar is het artikel 32 toegevoegd.

In het nieuwe reglement is tevens artikel 31 toegevoegd, waarin de Priestergraven zijn opgenomen.

U kunt het nieuwe regelement HIER downloaden. De begeleidende brief aan rechthebbenden bij gewijzigd KHR mei 2015 kunt u lezen door op de link te klikken.

Een kopie kan desgewenst ook gevraagd worden via het centrale secretariaat.

 

Inwijding gedenkmonument

Op zondag 26 april is op het kerkhof “In Loco Pascuae” bij de Goede herder kerk het gedenkmonument bestaande uit een kelder en een gedenkmuur ingewijd door Pastoor Hagen.

IMG_1214 IMG_1217 IMG_1223

Kerala project

In de afgelopen veertigdagentijd is er op allerlei plaatsen in de Augustinus parochie hard getrokken aan het vastenactie project Kerala. U weet wel de inzet voor onze projecten in de Zuid Indiase deelstaat Kerala om arme kinderen te laten doorleren, vrouwen met een naaimachine leren omgaan om thuis verder aan het werk te kunnen en de support van de boekdrukkerij die goedkoop schoolmateriaal maakt.

Via allerlei acties en de olifant is heel veel geld opgehaald. We komen al in de richting van zeven duizend euro, waarmee we bijna bij onze doelstelling van achtduizend komen.

Binnenkort zal het eindbedrag van de vastenactie bekend worden gemaakt. Voor nu alvast dank aan alle mensen die de vastenactie geduwd hebben en een ieder die de projecten met gulle gaven gesponsoord hebben. Dank!

Discussie avond over familie synode

Op 12 feb vond in Sion een discussie avond plaats over de vragen die gesteld zijn als input voor de familiesynode.

In 4 groepen onder leiding van een lid van het pastorale team werden de verschillende vragen besproken, na een uur werd er vanuit iedere groep een terugkoppeling gegeven naar de andere groepen. Met alle input van de 4 groepen zal het pastorale team de vragen verder invullen en inleveren bij het bisdom Rotterdam dat dit door zal sturen naar het Vaticaan.

Bestuurslid benoemd in de REA

Bisschop van den Hende heeft met ingang van 1 januari 2015 mevrouw van der Valk benoemd tot lid van de Raad voor Economische Aangelegenheden (REA). De benoeming is voor een eerste periode van vijf jaar. “We staan als Kerk van het bisdom Rotterdam in de komende jaren voor grote uitdagingen, ook in financieel opzicht, en uw bijdrage aan de vorming van ons diocesane beleid kan dan ook van grote waarde zijn”, schreef de bisschop als toelichting in de benoemingsbrief. De REA is een belangrijk adviesorgaan voor het bisdombestuur.