Stille Omgang 12 maart Mirakel van Amsterdam

Traditiegetrouw vertrekt er op zaterdagavond 12 maart een bus om 20:15 vanaf de St. Willibrorduskerk in Wassenaar en om 20:30 vanaf de St. Willibrorduskerk in Oegstgeest naar de OLV-kerk, Keizersgracht 220 in Amsterdam waar wij deelnemen aan de heilige mis als voorbereiding op de Stille Omgang. We starten de eeuwenoude route vanaf het Spui rond middernacht. De omgang duurt ongeveer 45 min. De bus terug vertrekt rond 01:00 uur weer uit Amsterdam. Deze reis kost € 15,= retour p.p. (in de bus te voldoen). Kinderen van 18 jaar of jonger: Gratis! Op de terugreis worden sap en broodjes geserveerd. Bij voldoende belangstelling zijn ook andere opstapplaatsen mogelijk.

Reservering voor de busreis

De bus vertrekt zodra allen die zich hebben opgegeven zijn ingestapt, dus opgeven is belangrijk, ook voor de consumpties. U kunt zich van een plaats verzekeren door u op te geven via erikvanblerk@hetnet.nl of via de intekenlijsten achterin de kerken met vermelding van uw naam, (mobiele) telefoonnummer en het aantal personen.

[Lees meer…]

Vrijdagen van Barmhartigheid

Druk, druk, druk…waar kan ik tot rust komen? Waar kan ik mijzelf zijn en alle zorgen loslaten? Dit kan bij de Heer in de stilte van het gebed.

In de drukte van ons dagelijks leven kan dit lastig zijn. In onze parochie is er nu dicht bij huis de mogelijkheid voor een mini retraite op de vrijdagavonden.In het Jaar van de Barmhartigheid wordt de Sint Willibrordus kerk in Wassenaar in de periode van 5 februari tot 20 november elke vrijdagavond van 20:00 tot 22:00 uur open gesteld en is er Eucharistische Aanbidding.

Heilig hart

Op de eerste vrijdag van de maand is er van 20:00 tot 21:00 begeleide Aanbidding met korte schriftlezingen en liederen. Tussen 21:00 en 22:00 is er dan weer stille Aanbidding.

De ideale kans om innerlijk tot rust te komen. Meer informatie in de folder

 

Minisymposium Provinciale Raad van Kerken ZH

Op vrijdag 5 februari organiseert de provinciale Raad van Kerken in de Pauluskerk Rotterdam een minisymposium.

Een mens heeft veel mogelijkheden en kansen. Het kunnen maken van eigen keuzes is een groot goed in Nederland. De vrijheid van elk individu wordt gevierd. Bijvoorbeeld ook op het gebied van zorg. Maar wat betekent dit voor mensen die afhankelijk zijn van anderen voor zorg? Welk mensbeeld hebben beleidsmakers in de zorg voor ogen? Hoe werkt dat door in de praktijk? Wat valt daarvanuit het perspectief van het christelijke geloof over te zeggen? Rond deze vragen organiseert de Provinciale Raad van Kerken in Zuid-Holland een minisymposium.

Tijdens het minisymposium hoort u hoe een beleidsmaker in de zorgsector hier tegenaan kijkt. Een theoloog reflecteert vanuit de geloofstraditie op de ontwikkelingen in zorg en op de mensbeelden die op de achtergrond een rol spelen. Daarnaast komt iemand uit de praktijk aan het woord om vanuit dat perspectief aan te geven hoe een en ander werkt.

Praktische informatie: [Lees meer…]

Actie Kerkbalans van start

kerkbalans

Van zondag 17 tot en met 31 januari gaan duizenden vrijwilligers op pad: de mensen die in stad en dorp persoonlijk de brieven overhandigen van Actie Kerkbalans, de landelijke actie waarmee een financiële bijdrage wordt gevraagd voor de lokale kerken in Nederland.

Actie Kerkbalans is – letterlijk – ingeluid op zaterdag 16 januari. Om exact twaalf uur luidden in heel Nederland de kerkklokken, in het bisdom Rotterdam de klokken van de Maria van Jessekerk in Delft. Het luiden van de klokken werd gedaan op diverse plaatsen door prominente Nederlanders die zo aandacht vroegen voor de rol van de kerk in de Nederlandse samenleving en met het inluiden, het startschot gaven voor de actie. In Delft was het Prof. Paul van Geest die de klokken in gang zette.

Ook in onze parochie is de actie gestart, doet u mee?

 

Landelijke parochiedag

Dit jaar wordt de Landelijke Parochiedag op 30  januari voor het eerst georganiseerd door de KRO. De dag staat in het teken van ‘Barmhartigheid in het Heilig Jaar’. Bekende Nederlandse religieuzen komen naar het AKN gebouw in Hilversum om te spreken over dit thema. Sprekers zijn: Wim Verschuren, frater van Tilburg en oprichter van de Beweging van Barmhartigheid; Anima Christi, het Nederlandse gezicht van de Blauwe Zusters, een internationale congregatie die de noden van de samenleving wil verlichten en optrekt met de armsten onder ons; Fer van der Reijken, franciscaan in een multiculturele wijk in Amsterdam.
Het dagprogramma:

De Parochiedag is bedoeld om katholieken uit het hele land te inspireren. In de ochtend zijn er plenaire presentaties die als voorbeeld kunnen dienen voor parochies. In de middag zijn er workshops door religieuzen en voortrekkers van parochies die hun ervaringen op het gebied van de barmhartigheid delen.

Meldt u hier  aan voor de Landelijke Parochiedag

Kerstmeditatie van pastoor Michel Hagen

Heeft u de door pastoor Michel Hagen op het Katwijkse strand uitgesproken kerstmeditatie nog niet kunnen zien en horen? Pastoor Michel HagenDeze kerstmeditatie werd door RTV Katwijk op televisie uitgezonden op eerste- en tweede kerstdag om 10.00 uur, 16.00 uur en 21.00 uur.

De link vindt u op de website van Joannes de Doper.

Alpha cursus in januari

Is er meer? Wat is de zin van mijn leven?

Ben je benieuwd naar wat het christelijk geloof inhoudt? Ben je zoekend of wil je weer eens opnieuw beginnen? Ken je iemand met wie je samen de Alpha zou willen doen?

Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven. Dat is Alpha. Tijdens tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt. Stel al je vragen en praat met andere deelnemers door over boeiende onderwerpen. Je bent niet de enige: wereldwijd volgden ruim 24 miljoen mensen een Alpha.

Zie voor meer informatie en de data op de alpha pagina.

Oog voor elkaar

De Wassenaarse Raad van Kerken is onder de naam ‘Oog voor elkaar’ een actie gestart om de beeldvorming over de vluchtelingen in een breder perspectief te zetten. Zij coördineert de response op het tijdelijk verblijf van 750 vluchtelingen in Duinrell.

Lees hieronder hun eerste bijdrage: [Lees meer…]

Diaconieprijs ‘Brood en Rozen’ voor drie projecten in bisdom Rotterdam

Zaterdag 14 november heeft vicaris-generaal H. Verbakel de diocesane Diaconieprijs ‘Brood en Rozen’ uitgereikt aan drie diaconale initiatieven in het bisdom Rotterdam. Ruim negentig vrijwilligers en pastorale beroepskrachten waren daarvan getuige op een bijeenkomst in de Caeciliakerk in Rotterdam. De meesten van hen waren zelf betrokken bij een van de 22 projecten, die parochies en kerkelijke instellingen dit voorjaar hadden aangemeld.  [Lees meer…]

Pastorale team

Nieuwe diaken

Op 8 november jl. heeft Mgr. van den Hende Boris Plavčić tot transeunt diaken gewijd. Hij maakte ook zijn zending bekend: onze parochie! Diaken Plavčić proficiat en van harte welkom in de parochie H. Augustinus!