State of the Church

Op de startbijeenkomst van alle beheer- en pastoraatgroepen van onze parochie heeft pastoor Hagen de jaarlijkse State of the Church uitgesproken.

We zijn een kerkgemeenschap in transitie. Die transitie moet plaatsvinden in ons hoofd, in ons hart en vervolgens in onze handen.

De huidige paus Franciscus toont nu al de richting aan. Een arme Kerk, die als een veldhospitaal aanwezig is in een wereld zonder God. Een gemeenschap waarin geloof, hoop en liefde de dragende kracht is, met een liturgie, waarin de mens werkelijk tot ontmoeting komt met God. Innerlijkheid, zuiverheid en trouw tot in de dood, als onderscheidende kenmerken in een wereld die in zulke dingen niet meer gelooft. De transitie is al begonnen.

Lees hier de hele State of the Church terug.

 

Augustinuslezing

aug-lezing-2016

Op 7 sept j.l. hield Ingrid van Neer van het Augustijns Instituut te Eindhoven de Augustinuslezing met als titel “Augustinus en Rembrandt”. Het verbindende woord was Barmhartigheid.

Na afloop kreeg ze bloemen aangeboden door Dirk Gudde.

        

 

Pastor Berry Lansbergen uitgezwaaid

Op zondag 28 augustus heeft de de parochie afscheid genomen van pastoor Berry Lansbergen die de parochie per 1 september verlaat.

In een feestelijke afscheidsviering in de H. Laurentiuskerk te Voorschoten werd pastor Lansbergen kort toegesproken door Astrid van der Valk, vicevoorzitter van het parochiebestuur.
Zij kenmerkte de pastor als een bescheiden, zeer betrouwbaar en zorgzame persoon en bedankte hem voor al zijn inzet en zorgzame betrokken heid voor de parochie. Als kadootje ontving pastor Lansbergen een sculptuur met de naam:

Beschermende zorg.  Zorg voor een samenleving waarin ieder er toe doet.”

Tot slot werd pastor Lansbergen door alle parochianen in de kerk uitgezwaaid, net als in de pausmis van 1928 toen er duizenden witte zakboekjes de paus toejuichten, memoreerde de vicevoorzitter.
Na afloop was er een gezellig samenzijn met een kop koffie en lekkernij. Daar spraak pastoor Michel Hagen een dankwoordje uit, zong pastoraal werker Peter van Beurden een levenslooplied en dankte ook de MOV pastor Lansbergen voor zijn diaconale activiteiten. Alle aanwezigen wensten de pastor alle goeds voor de toekomst. Het ga u goed, pastor Lansbergen!
IMG_5557 IMG_5451IMG_5549IMG_5534IMG_5528IMG_5546

Jaarprogramma van het Karmelitaans Centrum Haarlem

Jaarprogramma van het Karmelitaans Centrum Haarlem, plaats voor spiritualiteit, zingeving en levensverdieping 

“Mensen zoeken mensen om mee te praten over God weet wat: leven, leegte, verlangen en hoop…”

Deze woorden kunt u vinden op de voorkant van het jaarprogramma 2016-2017 van het Karmelitaans Centrum voor Spiritualiteit, kortweg KCS. Over deze en andere thema’s, die ons diepgaand raken in het leven, bieden wij een aantal programma’s aan. In een kleine groep gaan we een reeks gesprekken aan uitgaande van een boek, een film, muziek, gedichten of anderszins. U kunt kiezen uit een aantal cycli rond vroegere en hedendaagse mystici en filosofen uit oost en west, uit een aantal ontroerende films en over datgene wat ons schoonheid en troost biedt in het leven.

Deze en nog andere thema’s kunt u vinden in ons jaarprogramma 2016-2017 dat ook uitvoerig beschreven staat op onze website:  www.kcs-haarlem.nl

U kunt ook een boekje hiervan opvragen bij het secretariaat,Parkstraat 1, 2011KJ in Haarlem, vlakbij het station

telefoon: 0235248682 of per email: info@kcs-haarlem.nl

 

Bedevaart Heiloo

Op 19 september is er een bedevaart naar Heiloo. Het is mogelijk om vanaf diverse opstappunten in de regio naar dit heiligdom op bedevaart te gaan samen met de Haagse bevaarten. Op deze bedevaart zal een H. Mis met wijding van de bedevaartkaars plaatsvinden op het Heiligdom. Na de lunch in Heiloo is er een plechtige Lof in de St. Adelbertabdij in Egmond . Na een diner in Haarlemmerliede is de verwachte thuiskomst rond 21:00 uur.

Kosten €63,- per persoon. Voor meer info zie de website: www.bedevaart.nl

Uitnodiging Diaken wijding Eli Stok

Op 1 oktober zal tijdens de Eucharistieviering van 11:00 uur door handoplegging en gebed Eli Stok tot diaken gewijd wordt door Mrg. van der Hende.

Wij nodigen u van harte uit om deze viering bij te wonen. Na de viering is er gelegenheid om de nieuwe diaken en elkaar te ontmoeten.

Viering 11:00 in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal, Marthenesserlaan 305 te Rotterdam

Sint Jeroensommegang en opening heilige deur

Op 21 aug is de jaarlijkse Sint Jeroensommegang in Noordwijk, met aansluitend de Eucharistieviering met hoofdcelebrant Mgr. Van den Hende en het openen van de Heilige Deur.

Ter herdenking van de marteldood van Sint-Jeroen op 17 augustus 856 hield men in de Middeleeuwen in de kern van Noordwijk-Binnen ieder jaar een processie die voerde langs de toenmalige vijf ‘heilige bruggen’. Met het verdwijnen van de bedevaarten kwam in de loop van de 16e eeuw ook hieraan een einde.

Vanaf 1997 is deze traditie in de vorm van een ‘stille’ tocht in de ochtenduren door de straten van de dorpskern op de derde zondag in augustus in ere hersteld. Vanaf 2010 wordt de tocht gehouden in samenwerking met de Protestantse Gemeente Noordwijk. Het is daarmee een oecumenische tocht geworden.

Verdere programma

do. 25 augustus avond Barmhartigheid in gospels – gospels gezongen door het Meanderkoor afgewisseld met teksten rond het thema Barmhartigheid.
za. 27 augustus 09.00 uur Lauden
di. 30 augustus avond Overwegingen waarin de Heilige Deur centraal staat, verzorgd door Mgr. J. de Kok, franciscaan en emeritus-hulpbisschop van Utrecht. De overwegingen worden gelardeerd door zang van het Maria ter Zeekoor.
zo. 04 september St. Jeroensfeest en wordt de Heilige Deur gesloten.

Een nieuwe priester voor de parochie H. Augustinus

Boris Plavčić (27 jaar) is afgelopen zaterdag 28 mei jl. door bisschop dr. J. van den Hende tot priester gewijd in de HH. Laurentius- en Elisabeth kathedraal te Rotterdam. In een indrukwekkende, pontificale hoogmis, legde de bischop hem de handen op.

wijding 2Priester wijding 1Priesterwijding

Boris Plavčić kreeg aan het eind van de viering, waarin hij werd gewijd, te horen dat hij benoemd is in de parochie H. Augustinus. Hij zal aan het pastoraal team worden toegevoegd. De leden van het pastoraal team en het parochiebestuur zijn blij met zijn benoeming. Plavčić  draaide al mee als diaken in het pastoraal team en is voor de parochianen inmiddels een bekend en geliefd gezicht. Als kapelaan Plavčić of kapelaan Boris is hij een welkome aanvulling aan het pastorale team.

Het persbericht van het Bisdom.

Geslaagd jubileum Pastoor Hagen

Op zondag 22 mei hebben we als parochie een geslaagd parochie feest gevierd rondom het 25 jarig jubileum van Pastoor Hagen.

IMG_6488

Zie hier de reportage die Midvliet TV hiervan gemaakt heeft.

En lees het persbericht.

 

Pastor Peter van Beurden hervat zijn werkzaamheden

In de afgelopen weken is pastor Van Beurden weer aan de slag gegaan en heeft wat rondgesnuffeld op de pastorie. Na de Pinksteren zal hij zijn werk op maandag, dinsdag en donderdag weer hervatten. Hij bouwt dat rustig op tot en met de vakantie tijd. Eind augustus zal bekeken worden of full time werken mogelijk is.

Pastor van Beurden wenst graag tot en met februari 2017 zijn rol als pastoraal werker bij ons in te vullen. Per 1 maart 2017 zet hij echter een punt achter zijn werkzaam leven, dat dan inmiddels 40 jaren telt.

We zien uit naar een ruim half jaar van weer prettige en inspirerende samenwerking.