Herdenking Jodenvervolging

Op zondag 7 mei aanstaande is de jaarlijkse Herdenking van de Jodenvervolging in de Hooglandse Kerk te Leiden, aanvang 19.00 uur.

Tijdens de Herdenking zal auteur en kunstenares Hella de Jonge spreken. In 2014 verscheen haar documentaire ‘Verlies niet de moed’ waarin ze, samen met haar vader, op zoek gaat naar haar familiegeschiedenis. 
Muzikale medewerking is er van Barry Mehler (zang), Liesbeth Boertien (blokfluit) en Rijk Jansen (piano).
Jongeren uit Leiden en omgeving worden uitgenodigd om deel te nemen aan het gedachtenismoment. Zij kunnen zich daarvoor aanmelden via beraadleiden@gmail.com.

Toekomst RK Wassenaar

Er is een bijeenkomst geweest met Ton Bernds, één van de auteurs van het boek ‘God in Nederland’, waarin de kerkelijke ontwikkelingen van de afgelopen decennia in kaart zijn gebracht en prognoses worden gepresenteerd voor de komende decennia. U heeft daarover in ons parochieblad De Augustinus reeds het een en ander kunnen lezen.

Voor onze parochie H. Augustinus is de conclusie dat wij, parochiebestuur en pastoraal team, ernaar willen streven dat elk van onze vier dorpen, Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar in 2030 een vitale, levensvatbare geloofsgemeenschap heeft. Elk van die geloofsgemeenschappen zal dan vieren in één centrale kerk in het eigen dorp.

Voor Wassenaar betekent dit, dat wij de komende jaren moeten werken aan de vorming van één parochiekern. Dit betekent één pastoraatgroep, één beheercommissie en de keuze voor een centrale kerk in Wassenaar.

Op de centrale website zijn de nieuwbrieven te lezen die hierover gepubliceerd zijn. Zie hiervoor in het menu links onder het kopje Toekomst RK Wassenaar.

Zomerkampen voor kinderen, tieners en jongeren uit de parochies van het bisdom

Het bisdom Rotterdam organiseert jaarlijks zomerkampen. Ga mee en beleef een week vol ontspanning, sport en spel, lol, inspiratie en geloof! De zomerkampen staan open voor iedereen tussen de 8 en 17 jaar uit de parochies van het bisdom Rotterdam en duren van zondag 16 t/m zaterdag 22 juli, dat is de tweede week van de zomervakantie.

Er zijn drie zomerkampen, die ingedeeld zijn op leeftijd.

Kinderkamp: 8-12 jaar (€ 120,00 per kind) in Amerongen

Tienerkamp: 13-14 jaar (€ 130,00 per tiener) in Lisse

Jongerenkamp: 15-17 jaar (€ 140,00 per jongere) in Roosendaal [Lees meer…]

Vaker de Eucharistie vieren? Vaker Aanbidden?

Kapelaan Boris viert op zijn vrije dag, of op een andere dag, als er slechts één Mis is in de parochie, ergens de Eucharistie. Als dat in onze parochie is, nodigt hij parochianen van harte uit om naar de kerk te komen op die momenten waarop hij zelf in de kerk is voor het vieren van de H. Mis of voor Aanbidding van het Allerheiligste.
U begrijpt echter dat hij zich niet kan binden, zodat het op flexibele wijze moet worden aangeboden. Soms gaat het dan om een H. Mis op vrijdagavond 19.15 uur of  om een H. Mis op een maandag of zaterdagochtend in één van de parochiekerken. Verder zijn er soms wisselende momenten van Eucharistische Aanbidding in één van onze kerken.
Hoe kom ik er achter?

[Lees meer…]

Bedevaart KBO Zuid-Holland

Op woensdag 17 mei organiseert KBO-Zuid-Holland weer haar jaarlijkse bedevaart. Dit jaar gaan we nog een keer naar Oudenbosch, waar we in de Basiliek, een op schaal copie van de St Pieter in Rome, een eucharistieviering en een plechtig Maria lof zullen vieren. Natuurlijk zorgen we voor een lekker kopje koffie, bussen, een Brabantse lunch en veel gezelligheid. De kosten voor de hele dag zijn 49,50 euro. U kunt u opgeven bij uw afdeling en ook daar betalen voor 1 mei. U bent van harte welkom.

Lezing rouwverwerking

 Leven na Verlies, hoe kan je mensen daarbij helpen ?

Met deze titel: houdt prof. Dr. Manu Keirse een lezing over rouwverwerking tijdens een bijeenkomst op zondag 23 april aanstaande in het uitvaartcentrum Monuta Van der Togt Rodelaan 60 te Voorburg.

In Nederland geniet hij grote bekendheid vooral vanwege zijn boeiende manier van spreken over een moeilijk onderwerp als rouw. Deze middag is bedoeld voor nabestaanden, die persoonlijk betrokken zijn op het onderwerp en voor vrijwilligers en professionals die zich met rouwverwerking- en begeleiding bezig houden. Na de lezing is er gelegenheid om elkaar en de spreker tijdens een borrel informeel te ontmoeten.

Samenwerking:

Deze middag wordt georganiseerd door Monuta Van der Togt en het Landelijk Platform voor Rouw en Spiritualiteit. Het Platform is opgericht door lifecoach Paul Stolwijk te Den Haag. Deze lezing is GRATIS toegankelijk. Ook consumpties worden u gratis aangeboden. Aanmelden is noodzakelijk vanwege beperkt aantal beschikbare ( 80 ) plaatsen.

Locatie: Uitvaartcentrum Monuta Van der Togt, Rodelaan 60 te Voorburg 14. 00 uur – 17.00 uur. Inloop van 14.00 uur– 14.30 uur. Het programma begint exact om 14.30 uur.

Aanmelden Per email: p.stolwijk@online.nl opgave voor vrijdag 14 april 2017.

 

Afscheid Peter van Beurden

Op 12 februari naam Peter van Beurden afscheid als pastoraal werker van de parochie, dit gebeurde in een druk bezochte bijeenkomst in het Bondsgebouw in Voorschoten, voorafgegaan door een viering van Woord en Gebed. [Lees meer…]

Teamleden lopen voor Syrië

Tijdens de City Pier City loop op 12 maart a.s lopen kapelaan Boris Plavcic, diaken George Brink en Pastoor Michel hagen samen met een aantal medewerkers en vrijwilligers van Kerk in Nood de halve marathon.

Hun doel is geld inzamelen voor kinderen in Syrië. De projecten die zij ermee steunen zijn o.a inenting tegen kinderziekten, overlevingspakketen en warme onderkomens. De parochie H. Augustinus sponsort Boris, George en Michel ook, U wordt ook gevraagd om te doneren. Doet u mee?

https://kerkinnood.nl/actueel/hardlopen-voor-kinderen-uit-syrie; Doneer veilig en snel met IDeal via de link.

Zelf overmaken kan natuurlijk ook het IBAN nummer is NL64 FVLB 0227 1754 84.

 

Dank aan pastoraal werker Désirée Bühler

Op 17 januari is pastoraal werkster Désirée Bühler door de parochie bedankt voor haar inzet in de parochie gedurende 5 maanden in 2016.

Pastoraal werker

[Lees meer…]

Actie Kerkbalans met klokgelui in Vlaardingen van start

De jaarlijkse Actie Kerkbalans gaat in 2017 op zaterdag 21 januari in Vlaardingen van start. Om 13.00 uur zal pastoor Dick van Klaveren, bekend van de zondagse televisiemissen vanuit Bodegraven, de klokken luiden van de Pax Christikerk aan de Reigerlaan 51 te Vlaardingen. Voor deze bijzondere gelegenheid zijn vrijwilligers en belangstellenden van harte uitgenodigd.

‘We kunnen het dienstwerk van de Kerk alleen maar doen van wat we mét elkaar bij elkaar brengen: onze inzet, bezieling én financiën’, zegt pastoor Van Klaveren. Elk jaar zetten zich, speciaal hiervoor, twee weken lang vele vrijwilligers in die in hun eigen woonplaats de Actie Kerkbalans organiseren en veelal bij alle parochianen langs gaan om de bijdrage op te halen. Zij zijn de mensen die in stad en dorp persoonlijk de brieven overhandigen van Actie Kerkbalans, de landelijke actie waarmee een financiële bijdrage wordt gevraagd voor de lokale geloofsgemeenschappen  in Nederland. Zo gaan ook de vrijwilligers uit Vlaardingen voor Kerkbalans.

Wij zijn aan zet [Lees meer…]